Jaké jsou novinky u sdílení návěsů?

Jaké jsou novinky u sdílení návěsů?

„Sdílení návěsů“ již nějakou dobu tvoří součást logistického procesu. Koncepce „sdílení návěsů“ je tak nenápadná, že dosud nemá ani vlastní definici na stránkách Wikipedie. Nově vznikající technologické startupy však mohou ve světě „sdílení návěsů“ způsobit průlom a dát mu novou formu. 

Očekává se nárůst počtu nových obchodních příležitostí pro vozové parky, které aby zajistily flexibilitu návěsů, jsou ochotné pronajmout nebo vlastnit více návěsů, protože čím dál více přepravců používá model jejich sdílení.

Definice sdílení návěsů

U sdílení návěsů používají společnosti v odvětví silniční nákladní dopravy proces „odpojení a připojení“. Jedná se o odpojení prázdného návěsu v zařízení přepravce, který se má naložit, přičemž řidič připojí předem naložený návěs a odjede s ním, nebo obráceně. Dříve byl tento přístup vhodný pouze pro velké vozové parky s dodatečnou kapacitou návěsů, které mají přebytečné návěsy, jež si mohou dovolit nechat u přepravců pro nakládku nebo vykládku.  Nicméně startupy s průlomovými technologiemi tento trh pomalu otevírají menším dopravcům. (zdroj: JOC)

Výhody

Sdílení návěsů má mnoho výhod:

 • Vozové parky mohou využívat více obchodních příležitostí a se smlouvou na přiměřené období omezit cesty s prázdnými návěsy.
 • Sdílení návěsů může výrazně snížit množství času, který řidiči potřebují k zahájení a dokončení doručení nákladu. Společnost Convoy, jedna ze začínajících společností v odvětví nákladní dopravy, tvrdí, že dopravci využívající sdílení návěsů na jejím trhu zvýšili svou produktivitu až o 50 %. (zdroj: WSJ)
 • Účinnost tohoto procesu spočívá v tom, že umožňuje nakládku a vykládku bez přítomnosti řidiče a tahače.
 • Díky rychlému intervalu obrátek u odpojení a připojení řidiči nemusí podstupovat stres při čekání na dokončení nakládky. To také zvyšuje bezpečnost u nakládacích ramp. Mohou také zvýšit účinnost svých vozových parků tím, že tráví více času na cestách s plnějšími návěsy.
 • Přepravce může při řízení činností ve svých skladech a distribučních centrech dosáhnout větší flexibility a efektivity.
 • Díky flexibilnímu pronájmu návěsů mohou menší přepravní společnosti navyšovat kapacitu a pracovat s velkými přepravci, kteří byli pro ně dříve nedosažitelní. Podle informačního portálu Freightwaves tvoří 85 % přepravních společností v EU malé a střední společnosti.
 • Společnosti, které se účastní sdílení návěsů, mohou dosáhnout rovnoměrnějších cen a dodávek. (zdroj: PLS Logisitics)

Výzvy

Zavádění sdílení návěsů je spojeno s několika výzvami.

 • Z důvodu řešení složitých problémů bude na začátku zapotřebí věnovat značné množství času na správu pro zajištění a zavedení sdílení návěsů mezi přepravci a vozovými parky.
 • Stejně jako u většiny obchodních příležitostí budou zapotřebí další finanční investice. To bude mít vliv na to, zda se rozhodnete pronajmout nebo pořídit nové návěsy a vybudovat tak dodatečnou kapacitu pro sdílení návěsů.
 • Možná budete muset také ve svých prognózách, cenách a smlouvách zohlednit výkyvy v množství dodávek nákladu přepravců.

Průlom ve sdílení návěsů

Z trhu v oblasti silniční nákladní dopravy v USA přichází významný průlom a inovace. Společnosti s průlomovými technologiemi, jako je Convoy a Uber, které začaly jako společnosti digitální nákladní dopravy spojovat přepravce a vozové parky na internetu, nyní vyhledávají příležitosti k tomu, aby sehrály úlohu ve fyzické části logistického procesu tím, že pronajímají návěsy buď přepravcům, aby je předběžně naložili k vyzvednutí dopravcem, nebo dopravcům s cílem poskytnout jim dodatečnou flexibilní a rychlou kapacitu. Startup Transfix sídlící v New Yorku nabízí ještě jiný způsob sdílení návěsů. (zdroj: WSJ)

3 noví hráči v oblasti sdílení návěsů

 • Powerloop

Na konci roku 2018 společnost Uber Freight uvedla na trh novou službu s názvem Powerloop, prostřednictvím které v rámci modelu sdílení návěsů pronajímá návěsy pořízené na leasing vozovým parkům, aby byly dostupné všem dopravcům. Zpočátku byla tato služba k dispozici pouze v Texasu a v současnosti ji již využívá společnost Anheuser-Busch a další společnosti. (zdroj: SupplyChainDive)

 • Convoy

Společnost Convoy, která se zabývá navazováním kontaktů a zprostředkováváním v oblasti nákladní dopravy, a mezi jejíž investory patří společnost Google, uvedla na svůj trh program předem naloženého návěsu. Tento program umožňuje vlastníkům/provozovatelům a malým vozovým parkům přístup k nákladům v režimu „odpojení a připojení“. Společnost Convoy má síť návěsů pronajatých od třetích stran, které může nechat ve skladech přepravců s cílem nechat je předem naložit. Poté je může vyzvednout kterýkoli vozový park pomocí aplikace Convoy. Prostřednictvím této aplikace jsou také k dispozici příležitosti určené „pouze pro tahač“. (zdroj: Overdriveonline)

 • Transfix

Startup v oblasti digitální nákladní dopravy se sídlem v New Yorku, společnost Transfix, vyvíjí jiný obchodní model. Slaďuje požadavky na přepravu velkých přepravců s kapacitou návěsů, kterou Transfix získává od malých a středních vozových parků, jež vlastní návěsy, ale nemohou jednotlivě uspokojit dodávky ve všech požadovaných zeměpisných oblastech. (zdroj: WSJ)

Tito hráči nebo podobné začínající podniky v Evropě zanedlouho přinesou podobné služby na evropský trh. Mezitím by se v rámci nové taktiky rozvoje podniku mohli správci vozového parku v Evropě a Kanadě pokusit zjistit od svých velkých zákazníků z řad přepravců, zda by měli zájem o společné sdílení návěsů.

Možnosti návěsů TIP

Jsme předním z poskytovatelů pronájmu a leasingu návěsů v Evropě, kde náš vozový park čítá zhruba 70 000 návěsů, a Kanadě, kde máme přibližně 33 000 návěsů. Díky tomu mohou správci vozových parků přidávat nebo ubírat návěsy a pokrývat tak proměnlivou míru obchodních příležitostí prostřednictvím sdílení návěsů nákladově efektivním způsobem.

Krátkodobé pronájmy našim zákazníkům v délce až 12 měsíců v prvním období poskytují celkovou flexibilitu a vždy zahrnují servis a údržbu.

Chcete-li zjistit více o tom, jak vám může společnost TIP pomoci s flexibilitou pomocí krátkodobého pronájmu návěsů pro sdílení návěsů, obraťte se na nás.

 

Nejnovější novinky

E-power vozový park!

E-power vozový park!

Do e-mobility se dostáváme s více než 100 novými vozy.
dozvědět se více
Další zastávka – TIP servis

Další zastávka – TIP servis

Rozšiřujeme naši servisní síť v Polsku, abychom byli ještě blíže našim zákazníkům s vynikajícími službami pro nákladní vozidla.
dozvědět se více
Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!

Nové Volvo FH 500 I-Save je tu!

Pronajměte si nové Volvo FH 500 I-Save s optimalizovaným výkonnostním balíčkem - TIP to umožňuje!
dozvědět se více