FleetBeat-Cooler

FleetBeat-Cooler
 

 

Vad är FleetBeat-Cooler?

Precis som med FleetBeat är FleetBeat-Cooler en robust telematikhårdvara som är monterad på trailern och som levererar realtidsposition och utförlig bromssystemdata till vår backofficeplattform, FleetConnected. Återigen, direkt anslutning till trailerns EBS ger den möjlighet att ge utförlig information som möjliggör insikt om din trailerflottas prestanda och hälsa.

Men, FleetBeat-Cooler tillhandahåller också fjärrstyrning, uppkoppling till dataloggar och möjliggör också uppkoppling till dörrsensorer (se DoorPlus).

  • integrerad GPS-modul för exakt rapportering om trailerposition, körning / stillastående, hastighet, körsträcka
  • samlar automatiskt utförlig EBS-data för att rapportera om trailerstabilitet, hårda inbromsningar, diagnostiska felkoder, icke-ISO-anslutning, axelbelastning etc.
  • data som samlas i realtid, men rapporteras i intervaller
  • temperaturövervakning
  • uppkoppling till kylaggregat / system för rapportering av bränslenivåer, felkoder, driftstimmar diesel / el
  • erbjuder dörrsensorfunktionalitet

Varför använda FleetBeat-Cooler?

FleetBeat-Cooler skjuter gränserna för trailertelematik. Det hjälper dig att optimera säkerheten för din last och trailer samt förbättra den generella säkerheten på vägen. Maximal uppkoppling garanterar operationell transparens och förenklar hanteringen av fordonsflottan i praktiskt taget alla situationer.

Hur fungerar FleetBeat-Cooler?

FleetBeat-Cooler installeras vanligtvis nära trailerns EBS-enhet under chassit. Efter installationen och backoffice-installationen börjar hårdvaruenheten att kommunicera i realtid med FleetConnected. Från det ögonblicket kan fordonshanteringsteamet övervaka och hantera dina trailers mer effektivt.