FleetBeat-Cooler

FleetBeat-Cooler
 

 

Mikä on FleetBeat-Cooler?

Kuten FleetBeatFleetBeat-Cooler on vankkatekoinen telematiikkayksikkö, joka on asennettu
perävaunuun. Se tuottaa reaaliaikaisen tiedon sijainnista sekä monipuolisen tiedon jarrujärjestelmän
toiminnasta FleetConnect -järjestelmään. Suora yhteys perävaunun EBS-järjestelmään takaa laajan
tiedonsaannin kaluston toiminnasta sekä kunnosta.

Tämän lisäksi FleetBeat-Cooler mahdollistaa kylmälaitteen etähallinnan, yhteyden laitteen
tietolokiin sekä lisäksi yhteyden ovien asentotunnistimiin (katso DoorPlus).

 

  • Integroitu GPS-moduuli tarkkaan sijaintiraportointiin, liikkeessä/paikalla, nopeus, ajomäärä
  • Automaattinen tietojen keräys EBS-yksiköstä koskien esim. ajovaukautta,
    jarrutustapahtumia, vikakoodeja, ISO-kytkentää, akselipainoja jne
  • Tietoa kerätään reaaliaikaisesti, mutta raportointi tapahtuu ajanjaksokohtaisesti
  • Lämpötilan seurantamahdollisuus
  • Yhteys kylmäkoneeseen / tapahtumalokiin, josta voidaan saada raportit polttoaineen
    määristä, vikakoodeista, koneen käyttötunneistä polttoaineella / sähköllä
  • Tarjoaa ovien lukituksen tunnistintoiminnon

Miksi FleetBeat-Cooler?

FleetBeat-Cooler venyttää perävaunun seurannan rajoja. Se auttaa optimoimaan rahdin sekä
perävaunun turvallisuuden ja kasvattamaan yleistä turvallisuutta maaliikenteessä. Laajin
yhdistettävyys varmistaa toiminnallisen läpinäkyvyyden sekä yksinkertaistaa kaluston hallintaa
kaikissa tilanteissa.

Miten FleetBeat-Cooler toimii?

FleetBeat-Cooler -yksikkö on yleensä asennettu perävaunun EBS-yksikön läheisyyteen. Laite- sekä
ohjelmistoasennuksen jälkeen yksikkö alkaa tuottamaan reaaliaikaista tietoa FleetConnect -
järjestelmään.