TIP levererar 30 nya Megatrailers til IRT

De första trailrarna besiktigas och hämtas upp av (i mitten på bilden) Tommy Backström, ansvarig för IRTs trailerdragningar, Björn Steenstrup IRT och Jonas Hansson från TIP

 

IRT Logistics AB har samarbetat med TIP sedan 2016. TIP levererar i september de första 10 av totalt 30 nya Megatrailers beställda av IRT samt deras engelska partner Oceanblue Logistics Ltd.

Resterande 20 trailers levereras i januari 2022.

IRT Logistics AB är sedan många år nischade och specialiserade på högkvalitativa godstransporter mellan Sverige och England/ Storbritannien. Huvudinriktningen är och har varit inom PTL segmentet, men IRT börjar nu också erbjuda effektiva FTL lösningar, något som mottagits väl på marknaden.

IRT har gjort sig väl kända för sin höga tillförlitlighet, korta effektiva transporttider samt stor flexibilitet. IRT har hanterat Brexit övergången mycket väl och IRTs kunder har märkt av mycket lite från de problem och långa transporttider som drabbat flera andra UK aktörer och därmed deras kunder, under gångna året.

Den utökning av vår trailerflotta som nu görs skall hjälpa oss svara upp mot den rejält ökade efterfrågan på våra tjänster som nu skett.

Latest News