TIP Insight FAQ

Hva er TIP Insight?

TIP FAQ

TIP Insight er vårt utvalg av telematikkbaserte digitale og online tjenester som bringer trailertelematikk til neste nivå.

Er opplæring inkludert i prisen?

Ja, når alt er installert tilbyr vi opplæring. Dette skjer typisk online.

Kan TIP Insight-produkter installeres på alle typer trailere?

Ja, de kan installeres på gardin-, boks- og kjøletrailere, samt flak og andre typer spesialutstyr.

Kan jeg få TIP Insight-produkter på mine egne trailere?

Ja, TIP Insight-produkter kan også ettermonteres på dine egne trailere.

Er TIP Insight konkurransedyktig?

Ja. Ved å operere på et pan-europeisk, ja faktisk globalt nivå, er det mulig for oss å tilby markedet et konkurransedyktig prissatt sortiment av løsninger. Dette til tross for at vår løsning er fylt med funksjoner som normalt kun finnes i high-end, dyrere løsninger.

Hvordan blir TIP Insight-produkter fakturert til brukerne?

En fast periode blir avtalt med kunden, som deretter blir fakturert månedlig. Det er ingen ekstra kostnader ettersom maskinvarens pris er lagt inn i den månedlige kostnaden.

Kan TIP Insight brukes sammen med andre telematikk-systemer?

Potensielt ja, TIPs API, Data Bridge, gjør det mulig å integrere andre systemer, slik at brukeren kan ha hele sin flåte i en enkelt plattform. Det avhenger dog av tilgjengeligheten av en API fra de andre systemene.

Kan DoorPlus tilbys til annet enn kjøletrailere?

Ja, selv om det krever Fleet Beat-Cooler kan Door Plus tilbys til bokstrailere for å gi større sikkerhet til transport av verdifullt gods.

Hvor ofte sender FleetBeat/FleetBeat-Cooler signaler?

På tross av innsamling av data i sanntid overfører enheten kun data med intervaller som passer bruken av funksjonaliteten. Når den er tilkoblet (til en trailers elektroniske bremsesystem og kjøleenhet) overfører den data hvert femte minutt mens traileren beveger seg (hvis den ikke beveger seg er det hvert 60. minutt). Under stillstand overfører den hver 24. time for å spare på batteriets levetid og i opp til 125 dager.

Hva er forskjellen på FleetBeat og FleetBeat-Cooler?

FleetBeat-Cooler tilbyr samme funksjonaliteter som FleetBeat, men tilbyr i tillegg også temperaturovervåking samt dørsensor-funksjonaliteter.

Kan jeg få TIP Insight-produkter på mine egne trailere?

Ja, TIP Insight-produkter kan også ettermonteres på dine egne trailere.

Kan TIP Insight-produkter installeres på alle typer trailere?

Ja, de kan installeres på gardin-, boks- og kjøletrailere, samt flak og andre typer spesialutstyr.