DataBridge

Icon

Hvorfor bruke DataBridge? 

Øk produktiviteten ved å knytte dine eksisterende applikasjoner problemfritt til TIPs løsning, så kan du klare deg med en enkelt plattform. 

Hvordan virker Data Bridge? 

DataBridge forener alle programvareapplikasjonsdata i intelligente byggestener. Teknologien gjør det mulig for dine programvarepartnere å raskt samle inn alle relevante opplysninger fra den sentrale databasen uten å ha bruk for dyp teknisk kunnskap. Som et resultat kan ditt personale jobbe i applikasjoner som de er kjent med og som samhandler direkte med telematikkløsningen.

 

  FleetBeat FleetBeat

 

 FleetBeat-Cooler FleetBeat-Cooler

 

 DataBridge DataBridge

 

 FleetConnected FleetConnected

 

TyrePlus TyrePlus

 

 TIP Insight FAQ TIP Insight FAQ

 

 TIP Insight FAQ TIP Insight Customer Support