Fortrolighedspolitik

TIP Website-fortrolighedspolitik blev senest opdateret den 18 September 2018.

Din fortrolighed er vigtig for TIP. Derfor har vi en fortrolighedspolitik, som beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og opbevarer dine personlige data. Tag venligst et øjeblik til at drøfte vores fortrolighedspraksis og lad os vide, hvis du har spørgsmål.

TIP Trailer Services-koncernen (“TIP”) består af forskellige juridiske enheder. Denne fortrolighedspolitik udstedes på vegne af TIP, så når vi nævner TIP, vi, os eller vores i fortrolighedspolitikken, henviser vi til det relevante firma i TIP, der er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data.

Indsamling og anvendelse af persondata

Personlige data er oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. De omfatter ikke anonyme data.

Du kan blive bedt om at udlevere dine personlige data for at kontakte TIP eller ethvert andet firma tilknyttet TIP. TIP og dets partnere kan gensidigt udveksle personlige data og bruge dem i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Vi kan også kombinere dine personlige data med andre oplysninger for at tilbyde og forbedre vores produkter, tjenester, materialer og annoncering i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Du er ikke forpligtet til at udlevere de personlige data, vi bad om. Hvis du vælger ikke at gøre det, kan vi dog ikke altid tilbyde vores produkter eller tjenester, besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have eller behandle din ansøgning.

Personlige data indsamlet af TIP

Når du opretter et TIP-ID, anmoder om en handelskredit, køber et produkt, downloader en softwareopdatering, tilmelder dig et kursus i en TIP-butik, ansøger om en ledig stilling hos TIP, kontakter os eller deltager i en online-undersøgelse eller bruger visse andre tjenester eller webstedsfunktioner, kan vi indsamle personlige data om dig.

TIP bruger kun dine personlige data til specifikke formål. I nedenstående skema finder du et overblik over, hvilke personlige data TIP indsamler om dig, til hvilke formål vi indsamler dataene, med hvilket juridisk grundlag vi behandler dine personlige data og hvor længe vi opbevarer dine personlige data. Bemærk, at vi kan behandle dine personlige data af mere end én lovlig årsag afhængigt af det specifikke formål, som vi bruger dine data til.

Vi bruger kun dine personlige data til de formål, som vi indsamlede dem til, medmindre vi med rimelighed mener, at vi skal bruge dem af andre grunde, og at den grund er forenelig med det oprindelige formål. Hvis du ønsker at få en forklaring på, hvorledes behandlingen til det nye formål er kompatibel med det oprindelige formål, bedes du kontakte os på dataprivacy@tip-group.com.

Hvis vi skal bruge dine personlige data til et uafhængigt formål, informerer vi dig, og vi vil forklare det lovmæssige grundlag, der tillader os at gøre det.

Formål

Personlige data

Lovmæssigt grundlag

Opbevaringsperiode

For at holde dig orienteret om nye produktmeddelelser, softwareopdateringer og kommende hændelser fra TIP.

· Navn

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· Land

Dit samtykke.

Indtil du framelder dig mailinglisten ved at opdatere dine præferencer.

For at oprette, udvikle, betjene, levere og forbedre vores produkter, tjenester og annoncemateriale, og for at forhindre tab og svig.

· Navn

· Kontaktpræferencer

· Ip-adresse

Til vores legitime interesser, nemlig levering af administration og it-tjenester, netværkssikkerhed, for at forhindre svig.

7 år

For at bekræfte en identitet, identificere brugere og bestemme de relevante tjenester.

· Navn

· E-mail

· Telefon

Til vores legitime interesser, nemlig at give kunderne adgang til kunderelaterede elektroniske tjenester.

7 år

For at sende vigtige meddelelser, såsom meddelelser om køb og ændringer i vores vilkår og politik.

· Navn

· E-mailadresse

· Telefon

· Land

Til vores legitime interesser, nemlig for at drive vores forretning, at holde vores optegnelser opdateret og svare på dine spørgsmål og kommentarer.

7 år efter at dokumentet har mistet sin notifikationsværdi[i]

Revision, dataanalyse og research til forbedring af produkter, tjenester og kundekommunikation fra TIP.

· Navn

· E-mailadresse

· Telefon

· Land

Til vores legitime interesser, nemlig at holde vores hjemmeside opdateret og relevant, for at udvikle vores forretning.

Udløber ikke automatisk og slettes ikke automatisk.

For at administrere væddemål, konkurrencer eller lignende kampagner, hvis du deltager i sådanne programmer.

· Navn

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· Adresse

Til vores legitime interesser, nemlig at studere, hvordan kunder bruger vores produkter/tjenester for at udvikle og få vores forretning til at vokse.

Indtil du framelder dig mailinglisten ved at opdatere dine præferencer.

Til at behandle din ansøgning om en ledig stilling hos TIP

· Navn

· Adresse

· Fødselsdato

· Køn

· Nationalitet

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· Curriculum vitae, herunder oplysninger om jobhistorie, uddannelse, interesser, foto.

Til vores legitime interesser, nemlig at behandle jobansøgninger.

Op til fire uger efter, at din ansøgning er afsluttet, medmindre du har givet dit samtykke til, at vi må opbevare dine personlige data. I så fald kan vi beholde dine personlige data op til et år efter, at din ansøgning er afsluttet.

Af sikkerhedsmæssige årsager og til at beskytte og forsvare vores (eller en tredjeparts) rettigheder og ejendom.

·     Navn

·     Adresse

·     E-mailadresse

·     Telefon

·     Land

Optagelser indhentet via ét af vores bilkameraer

Til vores legitime interesser. For eksempel er det i vores legitime interesse at bruge oplysninger, som vi indhenter via bilkameraer, i forbindelse med forsikringskrav.

12 måned

Til marketing og optimeringsformål anvender dette websted produkter og tjenester fra LeadForensics (Communication House, 26 York Street, London, W1U 6PZ Storbritannien).Lead Forensics registrerer det faktiske forløb af dit besøg på dette websted, inklusive alle sider, du har besøgt og set, og hvor lang tid du har brugt på denne side.Så vidt IP-adresser er samlet, anonymiseres disse umiddelbart efter indsamling.På vegne af operatøren af dette websted, vil Lead Forensics bruge de indsamlede oplysninger til at evaluere dit besøg på webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og for at levere andre tjenester, der er relateret til brug af websteder og internet til webstedets operatør. https://www.leadforensics.com/privacy-andcookies/.For så vidt vi behandler personoplysninger, gør vi det på grund af vores legitime interesser for bedre at kunne designe vores websted.Retsgrundlaget er beskyttelsen af legitime interesser i overensstemmelse med art. 6 (1) (f) i den generelle databeskyttelsesforordning.Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandling med virkning for fremtiden ved at klikke på følgende link:http://lfwebproxy.westeurope.cloudapp.
azure.com:5000/?clientID=72829.
Vi gemmer ikke yderligere data.

· Navn (hvis vedhæftet til din IP-adresse)

Dit samtykke.

Indtil du framelder dig mailinglisten ved at opdatere dine præferencer.

 

Marketing

Vi kan bruge dine personlige data til at sende dig markedsføringskommunikation om vores produkter, tjenester og tilbud, der kan være relevante for dig. Du vil kun modtage markedsføringskommunikation fra os, hvis du har givet dit samtykke dertil, eller har købt varer eller tjenester hos os, og i hvert tilfælde ikke har fravalgt at modtage markedsføringskommunikation.

Du kan bede os om at stoppe med at sende dig markedsføringsmeddelelser til enhver tid ved at følge fravalgslinkene på enhver markedsføringsmeddelelse sendt til dig eller ved at kontakte os på info@tip-group.com.

Integritet og opbevaring af personlige data

TIP anvender passende bestræbelser for at holde dine personlige data nøjagtige, komplette og aktuelle. Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger så længe som nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt.

Videregivelse til tredjeparter

Vi sælger ikke, handler ikke med eller på anden måde overfører dine personlige data til eksterne parter, medmindre vi giver brugerne forudgående varsel. Dette omfatter ikke webhosting-partnere og andre parter, der hjælper os med at drive vores websted, udføre vores forretning eller betjener vores brugere, så længe disse parter forpligter sig til at holde disse oplysninger fortrolige. I det omfang disse tredjeparter behandler dine personlige oplysninger på vores vegne, sikrer vi os, at vi har databehandlingsaftaler på plads.

Vi kan også frigive oplysninger, når frigivelsen er relevant for at overholde loven, håndhæve vores webstedspolitikker eller beskytte vores eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Vi kan også videregive dine oplysninger, hvis vi mener, at det er nødvendigt eller passende i forbindelse med national sikkerhed, retshåndhævelse eller andre spørgsmål af almen interesse. Derudover videregiver vi dine oplysninger, hvis vi fastslår, at det er rimeligt nødvendigt at håndhæve vores vilkår og betingelser eller beskytte vores operationer eller brugere. Desuden kan vi i en omorganisering, fusion eller i et salg overføre alle personlige oplysninger, vi indsamler til tredjeparten.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

TIP tager dine personlige datas sikkerhed meget alvorligt. Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personlige data går tabt, bliver brugt eller tilgået på uautoriseret vis, ændret eller afsløret. Derudover begrænser vi adgangen til dine personlige data til de medarbejdere, agenter, underleverandører og andre tredjeparter, som har en erhvervsmæssig grund til at kende dem. De behandler kun dine personlige oplysninger efter vores vejledninger, og de er underlagt en fortrolighedsforpligtelse.

Desuden behandler online-tjenester fra TIP såsom TIP Web Store og TIP Website eller den tilknyttede Web Store dine personlige data sikkert under transmission med kryptering såsom TLS (Transport Layer Security). Hvis dine personlige data er lagret hos TIP, bruger vi computersystemer med begrænset adgang på steder med fysisk sikkerhed. TIP eServices-data lagres i krypteret form, selv når vi har opbevaringsfaciliteter fra tredjeparter.

Hvis nogle TIP-produkter, tjenester eller programmer anvender meddelelser eller poster på et TIP-forum, et chatrum eller på et socialt netværk, kan de personlige data og indholdet, du deler, være synligt for og kan læses, indsamles eller bruges af andre brugere. Du er ansvarlig for de personlige data, du deler i denne henseende. For eksempel, dit navn og din e-mailadresse vises i en forum-post, hvis oplysninger er offentlige. Vær yderst forsigtig, når du bruger disse funktioner.

Vi kommunikerer vores fortroligheds- og sikkerhedsretningslinjer til alle TIP-medarbejdere og opretholder strenge fortrolighedstiltag inden for virksomheden for at sikre sikkerheden for dine personlige oplysninger.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til dine personlige data:

Retten til at anmode om adgang til dine personlige data. Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personlige data, vi har om dig og at kontrollere, at vi behandler dem lovmæssigt.

Retten til at anmode om at korrigere fejlagtige data. Du kan også supplere eventuelt ufuldstændige data, vi har, under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Retten til at anmode om at få dine data slettet, hvis:

dine personlige oplysninger ikke længere er nødvendige for de formål, som vi indsamlede eller behandlede dem til

du trækker dit samtykke tilbage, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke og ingen andre lovmæssige grundlag eksisterer

du protesterer mod behandlingen af dine personlige data, og TIP ikke har en overordnet lovmæssig grund til at behandle

dine personoplysninger behandles ulovligt eller

dine personlige data skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse.

Retten til at protestere mod behandlingen af dine personlige oplysninger. Vi vil imødekomme din anmodning, medmindre vi har en afgørende overordnet legitim interesse for behandlingen, eller hvis det er nødvendigt for os at fortsætte behandlingen af dine personlige data for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav.

Retten til at begrænse behandlingen af personlige data, hvis:

nøjagtigheden af dine personlige data bestrides af dig, for den periode, hvor TIP skal verificere nøjagtigheden af de personlige data

behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af dine personlige data og anmoder om begrænsning eller

TIP ikke længere behøver dine personlige data med henblik på behandling, men dine personlige data er nødvendige for dig til juridiske krav eller

du har protesteret mod behandlingen, for den periode, hvor TIP skal verificere tvingende legitime grundlag.

Retten til dataportabilitet. Du kan anmode os om at modtage de personlige data, der vedrører dig. Du kan også anmode os om at sende disse personlige data til en tredjepart, hvor det er muligt. Du har kun denne ret, hvis det er personlige data, som du har givet os, behandlingen er baseret på samtykke eller nødvendig for udførelsen af en kontrakt mellem dig og os, og behandlingen foregår automatisk.

Retten til at trække dit samtykke tilbage, hvis behandlingen af dine personlige data er baseret på dit samtykke.

Du kan udøve dine rettigheder ved at indsende en anmodning via dataprivacy@tip-group.com. TIP vil håndtere denne anmodning inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen, men vi kan udvide denne periode med yderligere to måneder.

Du skal ikke betale et gebyr for at tilgå dine personlige data (eller for at udøve nogen af de andre rettigheder). Vi kan dog opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er klart ubegrundet, gentagen eller overdreven.

Vi anmoder dig muligvis om specifikke oplysninger for at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din ret til at tilgå dine personlige data (eller til at udøve dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personlige data ikke bliver videregivet til nogen, der ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede dig om yderligere oplysninger i forbindelse med din anmodning for at fremskynde vores svar.

Børn

Børn bør ikke bruge eller modtage TIP-teknologiprodukter eller -tjenester. Derfor indsamler, bruger eller videregiver vi ikke bevidst personlige data fra børn under 16 år, eller tilsvarende minimum i den relevante jurisdiktion, uden udtrykkeligt forældresamtykke. Hvis vi opdager, at vi har personlige data om et barn under 16 år, eller et tilsvarende minimum afhængigt af jurisdiktion, uden at have indhentet udtrykkeligt forældresamtykke, tager vi de nødvendige skridt for at slette disse data så hurtigt som muligt. Børn under 16 år, eller tilsvarende minimum i den relevante jurisdiktion, må ikke oprette et TIP-id.

Hvis forældre ønsker at udøve deres rettigheder med hensyn til TIP’s behandling af deres børns personlige data, kan de kontakte os på dataprivacy@tip-group.com.

Opbevaring af personlige data

Vi kan lagre dine personlige data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I det omfang vi overfører og opbevarer personlige data til et tredjeland, der ikke giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil vi gennemføre passende beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte de personlige data.

TIP overholder CPVO-systemet (Cross Border Privacy Rules) under APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). APEC-CPVO-systemet giver vejledning til organisationer til beskyttelse af personlige data, der overføres mellem deltagende APEC-økonomier.

Cookies og andre teknologier

Websiderne, onlinetjenesterne, interaktive applikationer, e-mailmeddelelser og annoncer fra TIP kan bruge cookies og andre teknologier såsom pixeltags og web-beacons. Med disse teknologier kan vi få mere indblik i brugerens adfærd, se hvilke dele af vores hjemmesider, der besøges, og måle effektiviteten af annoncer og websøgninger samt forøgelse.

Nedenfor finder du et overblik over de cookies og andre teknologier, som TIP bruger på hjemmesiden og i e-mails sammen med formålet med cookierne og andre teknologier, og hvor længe disse data opbevares:

Cookies

Formål

Opbevaringsperiode

Analytiske cookies

Som med de fleste internettjenester indsamles visse oplysninger automatisk og lagres i logfiler. Dette omfatter ip-adresser, browsertype og sprog, internetservice, henvisnings- og udgangssider samt applikationer, operativsystem, dato- og tidsstempel og klikstream-data.

Vi bruger disse oplysninger til at forstå og analysere trends, administrere webstedet, spore brugernes bevægelser på webstedet, vores produkter og forbedre tjenester og indsamle demografiske oplysninger om vores brugere generelt. TIP kan bruge disse oplysninger til sine marketing- og annonceringstjenester.

Udløber ikke automatisk. Men du kan administrere cookies ved at acceptere/afvise via browserindstillinger

Ydelses-cookies

TIP og vores partnere bruger også cookies og andre teknologier til at lagre personlige data, når du bruger vores websteder, onlinetjenester og apps. Disse data bruges til at gøre din oplevelse med TIP mere fornøjelig og personlig. Hvis vi, for eksempel, ved at kende dit fornavn, kan byde dig velkommen med en hilsen, når du næste gang besøger TIP-webstedet eller TIP-webshoppen. Med kendskab til dit land og sprog kan vi tilpasse din onlineoplevelse. Hvis vi ved, at nogen har brugt din computer eller enhed til at købe et bestemt produkt eller bruge en bestemt tjeneste, kan vi bedre tilpasse vores annoncering og e-mailbeskeder efter dine interesser. Og i henhold til dine kontaktoplysninger, hardware-id’er og oplysninger om din computer eller enhed, kan vi tilpasse dit system efter dine behov, TIP eServices som du kan indstille og yde den bedste kundeservice.

Udløber ikke automatisk. Men du kan administrere cookies ved at acceptere/afvise via browserindstillinger

Sporing-cookies

TIP og dets partnere bruger cookies og andre teknologier i mobilannonceringstjenester til at kontrollere, hvor mange gange du ser en given annonce, til at levere annoncer, der er interessante for dig, og til at måle effektiviteten af annoncer, men kun hvis du har givet dit samtykke til disse cookies.

Udløber ikke automatisk. Men du kan administrere cookies ved at acceptere/afvise via browserindstillinger

Pixel-tags

I vores e-mails bruger vi nogle gange en klikbar web-adresse, der fører til indhold på TIP-webstedet. Når kunder klikker på en af disse web-adresser, ledes de via en separat web-server til destinationssiden på vores websted. Vi sporer disse klikdata for at bestemme din interesse for bestemte emner og måle effektiviteten af vores kundekommunikationer. Hvis du har indvendinger imod dette, skal du sikre dig, at du ikke klikker på tekstmæssige eller grafiske links i e-mailmeddelelser.

Med pixeltags kan vi sende e-mailmeddelelser i et læsbart format, og se, hvis du åbner e-mailen. Vi kan bruge disse data til at sende eller videresende meddelelser til kunder.

Udløber ikke automatisk. Men du kan administrere cookies ved at acceptere/afvise via browserindstillinger

Hvis du vil deaktivere cookies, skal du åbne din browsers præferencer og spærre for cookies i fortrolighedspanelet. På en mobil enhed er denne valgmulighed typisk tilgængelig under afsnittene Indstillinger og Cookies. Din browser og mobilenhed kan have forskellige indstillinger, så kontakt venligst producentens websted for at få flere oplysninger om deaktivering af cookies. Hvis du bruger en anden browser eller enhed, skal du kontakte producenten af den pågældende enhed eller browser for at få oplysninger om, hvordan du deaktiverer cookies. Hvis du ikke giver dit samtykke til brug af cookies eller hvis cookies er deaktiveret, er nogle funktioner på TIP-webstedet muligvis ikke tilgængelige eller fungerer muligvis ikke korrekt.

Lokaliseringstjenester

TIP og vores partnere og licenstagere kan indsamle, bruge og dele data på den præcise placering (herunder den geografiske realtidsplacering for dit TIP-teknologiprodukt eller din TIP-enhed) af TIP-produkter. Hvis tilgængeligt kan lokaliseringstjenester, der anvender gps, bluetooth og din ip-adresse, sammen med tilstedeværende wi-fi-hotspots og mobiltårne og andre teknologier, bestemme placeringen af dine enheder. Medmindre du giver tilladelse, indsamles disse lokaliseringsdata anonymt i en form, hvor det ikke er muligt at identificere dig personligt og bruges af TIP og vores partnere og licenshavere til at levere og forbedre lokaliseringsprodukter og -tjenester. For eksempel kan din enhed dele geografisk placering med udbyderne af programmer, når du tilmelder dig deres lokaliseringstjenester.

Nogle lokaliseringstjenester, herunder dem, der tilbydes via TIP eServices, fungerer kun, hvis dine personlige data er tilgængelige. Hvis du har givet samtykke til indsamling af dine lokaliseringsdata, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til indsamling, brug, overførsel, behandling og brug af lokaliseringsdata på vegne af TIP og dets partnere og licenshavere fra enhver lokaliseringstjeneste.

Websteder og tjenester fra tredjeparter

Websteder, produkter, applikationer og tjenester tilhørende TIP kan indeholde links til websteder, produkter og tjenester fra tredjeparter. Vores produkter og tjenester kan også bruge eller tilbyde produkter eller tjenester fra tredjeparter, såsom et TIP Technology Product-program fra en tredjepart. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartswebsteder og er ikke ansvarlige for deres fortrolighedspolitikker. Vi anbefaler dig at informere dig om disse tredjeparters fortrolighedspolitik.

Fortrolighedsspørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om TIP’s fortrolighedspolitik eller databehandling, eller hvis du ønsker at klage over en mulig overtrædelse af lokal fortrolighedslovgivning, bedes du kontakte os. Du kan altid ringe til os på det telefonnummer, der er anført på TIP-hjemmesiden for dit land.

Vores fulde oplysninger er:

Navn: TIP Trailer Services Management B.V.

E-mail: dataprivacy@tip-group.com.

Postadresse: De entree 33, Alpha Tower, 1101BH Amsterdam

Alle dine klager bliver undersøgt og besvaret så hurtigt som muligt hvis aktuelt.

Du har ret til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed. Vi vil dog sætte pris på at få en mulighed for at tage os af dine bekymringer, inden du henvender dig til dig databeskyttelsesmyndigheden, så kontakt venligst os i første omgang.

TIPs fortrolighedspolitik kan ændres lejlighedsvis. Hvis politikken ændres, vil der blive lagt en meddelelse på vores websted.

1

OCNL/763279.1

[i] Se f.eks. afsnit 2:10 DCC, afsnit 3:15i DCC, afsnit 52 i statsskatteloven