TIP kijkt terug op bewogen jaar en kijkt uit naar de toekomst

Om de almaar groeiende klantenkring te kunnen blijven bedienen, zet trailerservicebedrijf TIP fors in op het opleiden en werven van monteurs en het zo efficiënt mogelijk verwerken van data, aldus de nieuwe directeuren Peter Jan Troost (algemeen) en Bas Meijer (operationeel).

 

Afgelopen jaar werden Peter Jan Troost en Bas Meijer benoemd bij TIP als opvolgers van respectievelijk Rogier Laan en Jan van Vugt. “Wat we aantroffen was een bedrijf dat zich geconfronteerd met uitdagingen van schaarste in de hele keten, in alle bochten wrong om klanten te kunnen bedienen die op hun beurt worstelen met de ingrijpende gevolgen als gevolg van de pandemie. Die leidt ertoe dat er schaarste is aan alles, dus niet alleen aan chauffeurs maar ook aan trailers. We doen continu ons uiterste best om daar zo goed mogelijk op in te spelen”, legt Peter Jan Troost uit, die na dertien jaar weerkeerde bij TIP. “We bestelden eerder in 2021 duizend trailers. Tegen het eind van het jaar werd daarvan weer een flinke hoeveelheid afgeleverd, maar daarmee zijn onze klanten en dus ook wij, nog zeker niet uit de brand.” Troost wijst erop dat klanten ook kampen met een tekort aan chauffeurs en dat door de situatie hele supply chains op de schop gaan. “Alle bedrijven staan nog steeds voor ongekende uitdagingen, die er regelmatig toe leiden dat supply chains langer worden, tegen de wens van betrokkenen in. Maar het is met die situatie waar we het mee moeten doen. We zien dat ook bij onze eigen leveranciers, de trailerfabrikanten voorop.”

Veel veranderd

Troost legt uit dat er veel is veranderd bij TIP, een bedrijf waar hij na enkele jaren bij andere bedrijven, weer terugkeerde. “Het dienstenaanbod is duidelijk verbreed en er zijn flinke stappen gezet op het gebied van telematica. TIP is ook duidelijk internationaler geworden. Onze buitenlandse vestigingen hebben besloten om ook gemotoriseerde voertuigen aan te bieden voor verhuur. In het lichte segment, dus dat van bestelauto’s, zijn we nu ook actief, ook met elektrificering.” 

Monteurs opleiden

Bas Meijer heeft een verleden bij een aantal bekende logistieke bedrijven in ons land, voordat hij naar TIP kwam. “Ik heb er heel veel zin in om me met de operationele kant van onze services bezig te houden. Een rondgang langs onze werkplaatsen in Nederland heeft dat gevoel alleen maar versterkt”, zegt Meijer. “Maar er is werk aan de winkel om voldoende monteurs te werven die we nodig hebben om de service te verlenen die ons voor ogen staat”, zegt hij. Om daar meteen vorm aan te geven, start TIP in 2022 een programma op, waarbij (V)MBO-scholen bezocht gaan worden, om leerlingen te interesseren voor het afwisselende beroep van monteur”, zegt Meijer. Andere prioriteiten voor Bas in het nieuwe jaar worden het beter beschikbaar maken van onderdelen en hij bekijkt met zijn team in hoeverre het netwerk van service-vestigingen van TIP nog voldoet. “Het is wat dat betreft nooit klaar en dat kan ook niet.  Wanneer we er klanten bij krijgen, dan kan het zo zijn dat we de efficiency van ons netwerk opnieuw tegen het licht moeten houden.” Meijer wijst daarbij graag op de vloot van servicebussen die TIP heeft, waarmee klanten op de door hen gewenste locatie bediend kunnen worden.

Regeerakkoord

Meijer en Troost zullen zich ook met technische vernieuwingen gaan bezighouden. “Al voor onze komst waren er bij TIP enkele praktijkproeven in samenwerking met klanten opgestart. Denk dan aan vol-elektrische koeling en aan elektriciteit genereren uit trailerassen. Het eerste kan wanneer je het laatste goed doet”, legt Troost uit. “Intussen zijn we terwijl die proeven nog lopen, al bezig om bij diverse werkplaatsen monteurs op te leiden om ze vertrouwd te maken met deze nieuwe techniek”, zegt Meijer.

Dataverwerking

Een ander voornaam aspect in de dienstverlening is de verwerking van data. “Elke nieuwe trailer die in onze kleuren de weg op gaat, is uitgerust met telematica. Hoe meer dit er worden, des te nauwkeuriger kunnen wij inschatten wat de eigenschappen van de trailer zijn, en krijgen we een scherper beeld van de kosten”, legt Peter Jan Troost uit. “Maar dan moeten we die data wel goed kunnen verwerken. Dat lukt al heel goed, maar het streven is om dit de komende tijd nog verder te verbeteren.”  

ESG, revisie

Naast genoemde aspecten van het werk, zien Troost en Meijer zich ook gesteld om TIP te laten voldoen aan de internationale klimaatdoelen. “Daarvoor hebben we en programma opgezet, Environmental and Social Governance, kortweg ESG. Daarmee verplichten we ons om in zogeheten groene doelen te investeren. Daarnaast werken we aan de mogelijkheid om trailers te reviseren of ‘refurbishen’”, aldus Troost die een recent voorbeeld kan aanhalen over hoe een klant daarmee geholpen werd. “Betreffende klant werkte met koeltrailers met een vleeshangconstructie. Door verandering van werkzaamheden, zou men in het vervolg toe kunnen met normale koeltrailers. Na enig rekenen, concludeerden we dat we de bestaande trailers het beste konden ombouwen naar standaard koeltrailers.”

Honkvast, klantgericht

Terugkijkend op het eerste jaar bij TIP stelt Peter Jan Troost dat hij nog veel collega’s heeft weergezien die hij nog kende van zijn vorige periode bij TIP. “Dat zegt wat over de cultuur van een bedrijf. Hoe er met mensen omgegaan wordt. Blijkbaar is het personeel honkvast. Uiteraard kijk ik ook naar mezelf.” Bas Meijer zegt dat de klantgerichtheid op de werkvloer indruk op hem heeft gemaakt. “De wereld is niet perfect natuurlijk, maar tijdens mijn tour langs verschillende vestigingen, maakte dit de meeste indruk op mij.”

Bron: Tim de Jong

Laatste nieuws

Benelux finale Mechanic Team Competition 2022-2023

Benelux finale Mechanic Team Competition 2022-2023

Op 18 november vond in Venlo de Benelux finale plaats van de Mechanic Team Competition. Dit is een interne teamwedstrijd waarbij de kennis, vaardigheden en talent van onze monteurs centraal staat.
Lees meer
De eerste test met e-reefers is een succes!

De eerste test met e-reefers is een succes!

Om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen, is TIP samen met de projectpartners Unilever, DLG en maxwell+spark in Nederland een test gestart waarbij de diesel koelmotor in vier trailers wordt vervangen door emissievrije batterij-elektrische prototypes. De eerste proef is gestart in 2021 met 2 koeltrailers en wordt nu uitgebreid naar meer koeltrailers. Deze baanbrekende innovatie op het gebied van temperatuur gecontroleerd transport heeft als doel om vracht gekoeld te houden bij temperaturen tot -25°C door gebruik te maken van 100% groene energie.
Lees meer