Laatste update over het mobiliteitspakket - De Europese Commissie verduidelijkt de terugkeerplicht van trailers

Mobility Package Update

Over het EU-mobiliteitspakket is in augustus 2020 onderhandeld en als pakket aangenomen. Het pakket omvat verschillende wetten die gericht zijn op de totstandbrenging van een nieuw regelgevingskader voor het goederenvervoer over de weg in Europa. Het is bedoeld om de arbeidsomstandigheden voor chauffeurs, de veiligheid in het internationale vervoer, de duurzaamheid en de economie van het Europese wegvervoer te verbeteren. Dit jaar zijn een aantal belangrijke maatregelen van het Mobiliteitspakket in werking getreden.

Een van de belangrijkste aspecten van deze verordening is de terugkeerplicht van voertuigen waarover binnen de transportsector intensief is gediscussieerd. 

 

Context van de terugkeerplicht voor voertuigen 

De terugkeerplicht voor voertuigen is in augustus 2020 door de verschillende EU-rechtspersonen aanvaard. Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1071/2009 bepaalt dat vanaf februari 2022 "voertuigen die ter beschikking van de onderneming staan en voor internationaal vervoer worden gebruikt, ten minste binnen acht weken na hun vertrek terugkeren naar een van de operationele centra in die lidstaat".

Op dat moment nam de Europese Commissie ook trailers op in deze regel, wat veel vragen opriep van vervoersverenigingen die tegen deze beslissing waren. Zij wezen op drie belangrijke tekortkomingen van de verordening, waaruit blijkt dat de plicht voor trailers onuitvoerbaar en niet te handhaven is:

  • De terugkeerplicht is gekoppeld aan de locatievereisten en geldt dus voor voertuigen die een Eurovergunning moeten hebben, wat niet het geval is voor trailers.
  • Het is niet mogelijk om de terugkeer van een trailer bij te houden, omdat ze geen tachograaf hebben.
  • Het leeg rijden van trailers heeft negatieve ecologische, economische en financiële gevolgen, naast een negatieve invloed op de verkeersstroom.

In juni 2022 deden transportverenigingen een beroep op de EC om haar regelgeving te herzien en aan te passen voor trailers.

European Commission Regulation

Terugkeerplicht voor trailers: wat is de uiteindelijke beslissing van de Europese Commissie?

Na vele discussies tussen de Europese Commissies en vervoerders over de implementatie van deze wetgeving voor trailers, heeft de Europese Commissie de terugkeerplicht voor trailers afgeschaft. Door in te gaan op de vragen van vervoerders begreep de Europese Commissie dat de terugkeerplicht voor trailers irrelevant was.

Daarom staat nu in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1071/2009 dat alleen "motorvoertuigen en combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor internationaal vervoer" moeten worden ingeleverd bij een van de locaties in het land van registratie.

 

EU vehicles under rule

 

Als trailers elke 8 weken leeg zouden moeten terugkeren, zou dit niet te overziene gevolgen hebben gehad voor ons Europese goederenvervoer over de weg, zowel op ecologisch als economisch gebied. Dit besluit is een opluchting voor onze sector!

Laatste nieuws

Nieuwe trailers beschikbaar

Nieuwe trailers beschikbaar

De afgelopen jaren hebben we bij TIP Benelux flink geïnvesteerd in onze vloot. Een groot deel van onze verouderde trailers zijn vervangen door nieuwe trailers van verschillende merken en met de nieuwste specificaties.
Lees meer
Eerste e-reefer event in de Benelux

Eerste e-reefer event in de Benelux

Op 24 mei hebben wij ons eerste e-reefer event georganiseerd. Op deze dag, georganiseerd in Slot Loevestein, konden klanten meer te weten komen over onze mogelijkheden op het gebied van duurzaam koelen en gingen we in dialoog over de zaken waar onze klanten tegenaan lopen.
Lees meer