Laatste update over het mobiliteitspakket - De Europese Commissie verduidelijkt de terugkeerplicht van trailers

Mobility Package Update

Over het EU-mobiliteitspakket is in augustus 2020 onderhandeld en als pakket aangenomen. Het pakket omvat verschillende wetten die gericht zijn op de totstandbrenging van een nieuw regelgevingskader voor het goederenvervoer over de weg in Europa. Het is bedoeld om de arbeidsomstandigheden voor chauffeurs, de veiligheid in het internationale vervoer, de duurzaamheid en de economie van het Europese wegvervoer te verbeteren. Dit jaar zijn een aantal belangrijke maatregelen van het Mobiliteitspakket in werking getreden.

Een van de belangrijkste aspecten van deze verordening is de terugkeerplicht van voertuigen waarover binnen de transportsector intensief is gediscussieerd. 

 

Context van de terugkeerplicht voor voertuigen 

De terugkeerplicht voor voertuigen is in augustus 2020 door de verschillende EU-rechtspersonen aanvaard. Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1071/2009 bepaalt dat vanaf februari 2022 "voertuigen die ter beschikking van de onderneming staan en voor internationaal vervoer worden gebruikt, ten minste binnen acht weken na hun vertrek terugkeren naar een van de operationele centra in die lidstaat".

Op dat moment nam de Europese Commissie ook trailers op in deze regel, wat veel vragen opriep van vervoersverenigingen die tegen deze beslissing waren. Zij wezen op drie belangrijke tekortkomingen van de verordening, waaruit blijkt dat de plicht voor trailers onuitvoerbaar en niet te handhaven is:

  • De terugkeerplicht is gekoppeld aan de locatievereisten en geldt dus voor voertuigen die een Eurovergunning moeten hebben, wat niet het geval is voor trailers.
  • Het is niet mogelijk om de terugkeer van een trailer bij te houden, omdat ze geen tachograaf hebben.
  • Het leeg rijden van trailers heeft negatieve ecologische, economische en financiële gevolgen, naast een negatieve invloed op de verkeersstroom.

In juni 2022 deden transportverenigingen een beroep op de EC om haar regelgeving te herzien en aan te passen voor trailers.

European Commission Regulation

Terugkeerplicht voor trailers: wat is de uiteindelijke beslissing van de Europese Commissie?

Na vele discussies tussen de Europese Commissies en vervoerders over de implementatie van deze wetgeving voor trailers, heeft de Europese Commissie de terugkeerplicht voor trailers afgeschaft. Door in te gaan op de vragen van vervoerders begreep de Europese Commissie dat de terugkeerplicht voor trailers irrelevant was.

Daarom staat nu in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1071/2009 dat alleen "motorvoertuigen en combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor internationaal vervoer" moeten worden ingeleverd bij een van de locaties in het land van registratie.

 

EU vehicles under rule

 

Als trailers elke 8 weken leeg zouden moeten terugkeren, zou dit niet te overziene gevolgen hebben gehad voor ons Europese goederenvervoer over de weg, zowel op ecologisch als economisch gebied. Dit besluit is een opluchting voor onze sector!

Laatste nieuws

Axle power! Een pilot met de nieuwe emissievrije koeltrailer is gestart!

Axle power! Een pilot met de nieuwe emissievrije koeltrailer is gestart!

Amsterdam, 19 januari 2023 – Nieuwe kansrijke innovatie in geconditioneerd transport voor emissievrije koeltrailers.   Drie bedrijven hebben samengewerkt aan een 12 maanden durende pilot in Nederland, waarbij de 'verloren energie' van de koeltrailer wordt omgezet in een energiebron voor de koelunit. De pilot is opgezet met TIP Group, Thermo King, leverancier van oplossingen voor geconditioneerd transport, en BPW Limited, gespecialiseerd in onder andere assen en ophangingen. De eerste trailer werd enkele weken geleden in gebruik genomen door Herbert Sas.
Lees meer
Benelux finale Mechanic Team Competition 2022-2023

Benelux finale Mechanic Team Competition 2022-2023

Op 18 november vond in Venlo de Benelux finale plaats van de Mechanic Team Competition. Dit is een interne teamwedstrijd waarbij de kennis, vaardigheden en talent van onze monteurs centraal staat.
Lees meer
De eerste test met e-reefers is een succes!

De eerste test met e-reefers is een succes!

Om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen, is TIP samen met de projectpartners Unilever, DLG en maxwell+spark in Nederland een test gestart waarbij de diesel koelmotor in vier trailers wordt vervangen door emissievrije batterij-elektrische prototypes. De eerste proef is gestart in 2021 met 2 koeltrailers en wordt nu uitgebreid naar meer koeltrailers. Deze baanbrekende innovatie op het gebied van temperatuur gecontroleerd transport heeft als doel om vracht gekoeld te houden bij temperaturen tot -25°C door gebruik te maken van 100% groene energie.
Lees meer