Perävaunujen leasingin tarjoamat hyödyt

TIP Group Finland ja perävaunujen leasing

Technavion analyytikot ennustavat, että maailmanlaajuisten kuorma-autojen vuokrausmarkkinoiden yhdistetty keskimääräinen kasvuaste on 3 % vuosina 2018–2022. Me TIP Trailer Servicesillä olemme huomanneet myös perävaunujen vuokrauksen kasvua ympäri Eurooppaa ja Kanadaa, sillä asiakkaita houkuttelevat vuokrauksessa sen monipuoliset hyödyt.

TIP ja perävaunujen leasing

TIP on yksi johtavista perävaunujen leasingsyrityksistä Euroopassa sekä Kanadassa, ja sen kalustoon kuuluu noin 70 000 liisattavaa tai vuokrattavaa ajoneuvoa. Vuonna 2018 perävaunujen leasing kattoi yli 44 % liikevaihdostamme, vuokrauksen osuuden ollessa 23 %. Viime aikoina on ollut ”jatkuva tarve leasingtoiminnalle kasvavassa korkoympäristössä, sillä asiakkaat tahtovat siirtää pääomaa toisiin sijoittamismahdollisuuksiin”. Uusien perävaunujen käyttöleasingin prosentuaalinen määrä on pysynyt ajan kuluessa suhteellisen tasaisena 20 %:ssa rahoitusleasingin osuuden ollessa 15–20 % sekä omistamisen/ostamisen osuuden 60–65 %. (lähde: TIPin vuosiraportti 2018)

Maantieteellinen leasingaste

Operatiivisenleasingin aste on maantieteellisesti suurinta Pohjoismaissa (37 %), seuraavaksi suurinta Iso-Britanniassa ja Kanadassa (molemmat 28 %) ja näiden jälkeen Benelux-maissa (17 %), Saksassa (16 %) ja Ranskassa (12 %). (lähde: TIPin vuosiraportti 2018)

Leasingin tuomat hyödyt

Leasing on tehokas, joustava ja kustannustehokas tapa, jolla kalustopäälliköt voivat hallita perävaunukaluston vaihtelevia keskipitkän ja pitkän aikavälin vaatimuksia. TIP:n perävaunujen leasing tarjoaa asiakkaillemme monia houkuttelevia hyötyjä, kuten:

 • Tehokas pääoman käyttö

Leasaamalla perävaunun ei tarvitse sijoittaa perävaunun koko summaa etukäteen, eikä ole tarvetta maksaa perävaunusta aiheutuvia kiinteitä kustannuksia, henkilöstöstä ja esimerkiksi huoltoja. Tällöin on mahdollista sijoittaa pääomaa liiketoiminnan ydinalueille ja parantaa asiakaspalvelua, automatisoitua varastointia tai muita yritystoiminnan osa-alueita.

 • Joustavat rahoitusvaihtoehdot

Me TIP:llä leasaamme useita erilaisia perävaunuja joustavilla rahoitusvaihtoehdoilla. Näihin sisältyvät yleisin leasingmuoto eli "operatiivinen leasing", "myynti ja takaisinvuokrausvaihtoehdot" sekä "rahoitusleasing".

 • Operatiivinen leasing – tämä on taseen ulkopuolinen liisausvaihtoehto joustavilla ehdoilla. Operatiivinen leasing soveltuu hyvin arvokkaalle kalustolle, kuten tiettyyn sopimukseen vaadittaville perävaunuille. Leasinghinnat perustuvat kaluston arvoon sen käyttöajanjaksolla, minkä vuoksi voit yhdistää leasingkustannukset suoraan kalustosi luomaan tuottoon. Verotuksen osalta operatiivinen leasingin ottaja mielletään vuokraajaksi, jolloin voit vähentää korot veroista. Sopimuksen lopussa voit joko ostaa ajoneuvon TIP:ltä tai palauttaa sen.
 • Myynti ja takaisinvuokraus – Tämän tyyppisessä leasingissä ostamme kalustosi käypään markkinahintaan ja leasaamme sen teille takaisin kiinteään kuukausihintaan. Perävaunun omistaminen ennakkoon ei ole tässä tapauksessa välttämätöntä, sillä voimme ostaa sellaisen teille osana myynti- ja takaisinvuokraussopimusta.
 • Rahoitusleasing – Rahoitusleasingin avulla kalusto voidaan hankkia ajan kuluessa maksamatta siitä etukäteen. Leasinghinta lasketaan sovitulta kaudelta. Kaikki rahoitusleasingin avulla leasatut perävaunut lasketaan taseessa resursseina. Liisausmaksusi kattavat korot, jotka voit vähentää verotuksessa sekä arvonalennukset, joita voit hyödyntää taseessa. Leasingin päättyessä, vaunu siirtyy teidän täyteen omistukseen.

 

 • Saat käyttöösi viimeisimmät perävaunumallit

Leasingin avulla pääset käyttämään uusimpia perävaunumalleja, joissa on uusinta teknologiaa. Johtavana perävaunujen vuokraajana käytössämme on mittakaavaedut ja suotuisat ehdot, kun hankimme perävaunuja suurilta valmistajilta. Kustannussäästömme puolestaan välittyvät asiakkaillemme edullisempien perävaunujen muodossa verrattuna itsenäisesti kaluston hankkimiseen. Siten voit mahdollisesti lisätä kalustoosi uudempia perävaunumalleja ja tekniikoita kuin jos olisit tilannut ne suoraan valmistajilta.

Voimme leasata teille useita erilaisia perävaunutyyppejä, mukaan lukien puoliperävaunuja, kuljetusalustaja, verhokapelliperävaunuja, konttiperävaunuja, säiliöperävaunuja, säiliöautoja sekä kylmäperävaunuja. Tarjoamme leasausmahdollisuuden myös joihinkin kuorma-autoihin ja jakeluun soveltuviin ajoneuvoihin. 

 • Perävaunujen huolto

TIP:n leasingsopimuksella hyödyt automaattisesti huolto- ja korjauspalveluistamme. Tämä mahdollistaa säästämistä, sillä ei ole tarvetta omalle huoltamolle, sillä TIP:ltä löytyy ne sekä erikoistuneet työntekijät ja varaosat.

Huolto- ja korjauspalvelumme sisältävät katsastustarkastukset, säännölliset laitteiston tarkastukset esimerkiksi jarruille, akseleille ja perävaunun rungolle, huollon ja korjausten hallinnan, renkaiden huollon ja vaurioiden korjausten hallinnan.

 • Euroopassa toimiva tiepalvelu

Leasingsopimuksen myötä sinusta tulee automaattisesti TIP:n Euroopassa toimivan tiepalveluohjelman jäsen. Tämä on täysin TIP:n ja paikallisten kumppaneiden omistama korjaamoverkosto ympäri Eurooppaa. Korjaamoverkosto toimii 16 maassa eri puolilla Eurooppaa kellon ympäri 365 päivää vuodessa. Verkosto koostuu yli 5 000 korjaamosta, joihin luetaan mukaan yli 200 liikkuvaa huoltoautoa.

 • Kaluston hallinta

      Tarjoamme käyttöösi myös muita lisäarvoa tuovia palveluja:

 • TIP-kaluston hallinta, mukaan lukien TIP-Customer portal – Tarjoamme teille perävaunujen analytiikan KPI-raporttien kautta. Näin varmistetaan, että kaikki perävaunut huolletaan säännöllisesti ja että ne ovat tieliikennekelpoisia.

Leasing-pakettisi sisältää TIP-Customer portalin, jonka avulla pääset Asiakas tietoihisi, joihin kuuluu muun muassa digitaalinen ”end to end” korjaamonhallintaprosessi.

 • TIP-kaluston konsultointipalvelu – TIP-kalustonhallintatiimimme voi analysoida yhdessä tiiminne kanssa kalustosi hallintaa ja tunnistaa mahdollisuuksia, joilla voidaan parantaa suorituskykyä entisestään ja vähentää kalustosi omistuksesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Kun kalustonhallintakonsulttimme ovat käyneet kalustosi huolella läpi kanssanne, luovat he täyden raportin, joka sisältää tärkeimmät löydökset, suositukset ja suunnitelman, jonka toteuttamisessa TIP voi auttaa.
 • Telematiikka – Voimme tukea kaluston hallintaa toimittamalla, asentamalla ja auttamalla käyttämään telematiikkateknologiaa ajoneuvoissasi. Telematiikalla voit seurata kalustoasi ja etädiagnostiikan avulla optimoida kaluston suorituskykyä. Sovellukset sisältävät työn lähetyksen, kuljettajien viestinnät, ajallaan tehtävät huollot, resurssien seurannan ja tietoturvan.

 Ota yhteyttä TIP Group iin, jos haluat lisätietoja perävaunuleasingin tarjoamista erilaisista hyödyistä.

Latest News

TIP celebrates 50 years of partnership with Krone

TIP celebrates 50 years of partnership with Krone

The year 2021 marks the 50th anniversary of the successful collaboration between Krone and Tip Trailer Services. In 1971, TIP was one of Krone’s first customers when they started their trailer construction business! To symbolize the reliability of our partnership, Krone handed over their 1,000,000th chassis number to our TIP Norwegian branch. The official handover of the chassis number millionaire with the special inscription "The 1,000,000th Krone chassis. Congratulations! Celebrating 50 years of partnership" took place in Werlte, Germany.
Learn more