Optimalizace vozového parku

TIP optimalizace vozového parku nabízí jedinečnou a komplexní analýzu, která dokáže identifikovat možnosti zlepšení vašeho vozového parku.

  • Významné úspory nákladů

  • Zlepšení procesů

  • Doporučení pro budoucí strategii

  • Podpora při realizaci doporučení

Sjednání termínu konzultace

Rádi byste optimalizovali své procesy a snížili náklady, ale nemáte zdroje a prostředky k odhalení potenciálu?

Naše analýza je založena na dlouholetých praktických zkušenostech, obsáhlé databázi oborových benchmarků a osvědčené metodice. S týmem oborových specialistů dosahujeme požadovaných výsledků ve společně dohodnutém časovém rámci. 

Společně s vámi definujeme cíl a rozhodující výsledky. Naši experti shromažďují a analyzují data ze všech dostupných zdrojů, v případě potřeby provádějí další šetření, a to i přímo u vás na místě, a opírají se o své odborné znalosti. Na závěr vám předložíme závěrečnou zprávu včetně podrobného přehledu nejdůležitějších zjištění, doporučení ke vhodným opatřením i plán realizace. Pokud si to přejete, můžeme se ujmout též implementace a  váš vozový park optimalizovat.

Naše analýza vám ukáže, jak můžete svůj vozový park využívat ještě efektivněji.

Sjednání termínu konzultace