Odkup se zpětným pronájmem

Sale and lease back is a form of leasing where you sell your purchased assets to us, immediately leasing them back. This is useful, for instance when you need to untie resources invested in an asset for other investments, but the asset is still needed in order to operate. You can also choose sale and leaseback when you haven’t yet purchased the assets.

  • Jednoduché řešení pro vkládání zásadního kapitálu do vašeho podnikání
  • Způsob jak posílit svou rozvahu
  • Otevírá nové úvěry pro růst a expanzi podniků
  • Možnost využít komplexního balíčku údržby a oprav

Získejte svou nabídku

Sale and lease back

Odkup se zpětným pronájem je forma pronájmu, kdy odkoupíme vaše návěsy a okamžitě si je můžete pronajmout zpět. To je užitečné, například když potřebujete uvolnit prostředky investované do návěsů pro jiné investice, ale návěsy jsou stále potřebné k provozu.

Můžete také zvolit odkup se zpětným pronájmem, když jste návěsy ještě nezakoupili.

Pokud si zvolíte odkup se zpětným pronájmem od TIPu, odkoupíme vaše návěsy za spravedlivou tržní cenu a půjčíme vám je za pevnou měsíční sazbu nájmu, uvolníme investovaný kapitál a optimalizujete své kapitálové pozice.

Stejně jako u našich ostatních řešení pronájmu můžeme nabídnout další služby s přidanou hodnotou, jako jsou náhradní vozidla při opravách, údržbě a opravách, asistenci na silnicích, správu vozového parku a pneumatik a telematiku pro váš vozový park.

Výhody odkupu se zpětným pronájmem:

 

  • Jednoduché řešení pro vkládání zásadního kapitálu do vašeho podnikání
  • Způsob, jak posílit svou rozvahu
  • Otevírá nové úvěry pro růst a expanzi podniků
  • Možnost využít komplexního balíčku údržby a oprav