Zásady používání osobních údajů

Zásady používání osobních údajů webových stránek TIP

 

Zásady používání osobních údajů webových stránek TIP

Zásady používání osobních údajů webových stránek TIP byly naposledy aktualizovány 18 září 2018.

Vaše soukromí je pro společnost TIP velmi důležité. Proto máme zásady ochrany osobních údajů, které uvádějí, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, přenášíme a uchováváme vaše osobní údaje. Věnujte prosím chvilku našemu pojednání o ochraně osobních údajů a ozvěte se nám ohledně případných dotazů.

Skupina společností TIP Trailer Services („TIP“) se skládá z různých právnických osob. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vydávány jménem společnosti TIP, takže když uvádíme v zásadách ochrany osobních údajů „TIP“, „my“, „nás“ nebo „naše“, odkazujeme tím na příslušnou společnost skupiny TIP zodpovědnou za zpracovávání vašich osobních údajů.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.Nezahrnují anonymní data.

Možná budete požádáni o poskytnutí vašich osobních údajů při kontaktování společnosti TIP nebo společnosti přidružené ke společnosti TIP. Společnost TIP a její partneři si mohou vzájemně vyměňovat osobní údaje a používat je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Mohou také spojit vaše osobní údaje s dalšími informacemi, aby mohli nabídnout a vylepšit naše produkty, služby, materiály a reklamu v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Nejste povinni poskytnout osobní údaje, o které jsme vás požádali. Pokud se ale tak rozhodnete, nebudeme vám moci vždy nabídnout naše produkty nebo služby, odpovídat na případné dotazy nebo zpracovat vaši žádost.

Osobní údaje shromažďované společností TIP

Když si vytvoříte TIP ID, požádáte o obchodní úvěr, zakoupíte produkt, stáhnete si aktualizaci softwaru, zaregistrujte se na kurz v obchodě TIP, požádáte o volnou pracovní pozici u společnosti TIP, kontaktujete nás, zúčastníte se online průzkumu nebo využijete určité jiné služby či funkce na webových stránkách, můžeme tím shromažďovat vaše osobní údaje.

Společnost TIP používá vaše osobní údaje pouze pro konkrétní účely. V následující tabulce naleznete přehled o tom, které osobní údaje o vás společnost TIP shromažďuje, za jakými účely, z jakých právních důvodů vaše osobní údaje zpracováváme a jak dlouho je budeme uchovávat. Rádi bychom vás upozornili, že můžeme vaše osobní údaje zpracovávat na více než jednom právním základě v závislosti na konkrétním účelu, pro který vaše data používáme.

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud nebudeme z rozumného důvodu zvažovat jejich použití ještě z jiného důvodu, který je slučitelný s původním účelem. Chcete-li získat vysvětlení, jak je zpracování k novému účelu kompatibilní s původním účelem, kontaktujte nás na adrese dataprivacy@tip-group.com.

Pokud budeme potřebovat vaše osobní údaje použít k nesouvisejícím účelům, upozorníme vás a vysvětlíme právní základ, který nám to umožňuje.

Účel Osobní údaje Právní základ Doba uchování
Chcete-li být informováni o nových produktech, aktualizacích softwaru a nadcházejících akcích společnosti TIP. · Jméno

· E-mailová adresa

· Telefonní číslo

· Země

Váš souhlas. Dokud se neodhlásíte ze seznamu změnou svých preferencí.
K vytváření, rozvíjení, provozu, zajišťování a zlepšování našich produktů, služeb a reklamních materiálů a pro zabránění ztrátám a podvodům. · Jméno

· Preferovaný způsob kontaktu

· IP adresa

K našim oprávněným zájmům, jmenovitě poskytování správy a IT služeb, zabezpečení sítě, předcházení podvodům. 7 let
K potvrzení totožnosti, identifikaci uživatele a určení vhodné služby. · Jméno

· E-mail

· Telefon

K našim oprávněným zájmům, jmenovitě k umožnění přístupu zákazníků k zákaznickým elektronickým službám. 7 let
K odesílání důležitých upozornění, například zpráv o nákupu a změnách našich podmínek a zásad. · Jméno

· E-mailová adresa

· Telefon

· Země

K našim oprávněným zájmům, zejména k provozu našeho podnikání, aktualizaci našich záznamů a odezvám na vaše dotazy a připomínky. 7 let poté, co dokument ztratil svou oznamovací hodnotu[i]
Audit, analýza dat a výzkum zaměřený na zlepšení produktů, služeb a komunikace se zákazníky společnosti TIP. · Jméno

· E-mailová adresa

· Telefon

· Země

K našim oprávněným zájmům, jimiž je udržování našich webových stránek v aktualizovaném a relevantním stavu a rozvíjení našeho podnikání. Platnost nekončí automaticky a nejsou vymazávána
Ke správě loterií, soutěží nebo podobných propagačních akcí, pokud se takových programů účastníte. · Jméno

· E-mailová adresa

· Telefonní číslo

· Adresa

K našim oprávněným zájmům, jako je studium způsobů, jakými zákazníci využívají naše produkty/služby, v zájmu rozvoje a růstu našeho podnikání. Dokud se neodhlásíte ze seznamu změnou svých preferencí.
Ke zpracování vaší žádosti o volné pracovní místo ve společnosti TIP · Jméno

· Adresa

· Datum narození

· Pohlaví

· Národnost

· E-mailová adresa

· Telefonní číslo

· Životopis, včetně informací ohledně vaší pracovní historie, vzdělání, zájmů a fotografie

K našim oprávněným zájmům, a to ke zpracování žádostí o pracovní místo. Až po dobu čtyř týdnů po uzavření vaší žádosti o zaměstnání, ledaže byste souhlasili s uchováním Vašich osobních údajů, v takovém případě můžeme uchovávat vaše osobní údaje až po dobu jednoho roku po uzavření žádosti o zaměstnání.
Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany a obrany našich práv či majetku (nebo práv či majetku třetí strany). · Jméno

· Adresa

· E-mailová adresa

· Telefon

· Země

· Záznam získaný pomocí jedné z našich kamer do auta

Z důvodu našich legitimních zájmů. Např. je v našem legitimním zájmu údaje získané prostřednictvím kamer v autě používat v souvislosti s pojistnými nároky. 12 měsíc
Tyto internetové stránky používají pro účely marketingu a optimalizace produkty a služby od společnosti LeadForensics (Communication House, 26 York Street, London, W1U 6PZ Spojené království). Společnost Lead Forensics zjišťuje skutečný průběh vaší návštěvy na těchto internetových stránkách, včetně všech stránek, které jste navštívili a zobrazili, a toho, jakou dobu jste na dané stránce strávili. Pokud jsou shromažďovány adresy IP, budou neprodleně po shromáždění anonymizovány. Společnost Lead Forensics jménem provozovatele těchto internetových stránek použije shromážděné informace k vyhodnocení vaší návštěvy internetových stránek k sestavování zpráv o aktivitě internetových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetových stránek a používáním internetu provozovateli internetových stránek.

https://www.leadforensics.com/privacy-andcookies/ . Pokud zpracováváme osobní údaje, děláme tak z důvodu našich oprávněných zájmů lepší tvorby internetových stránek. Právním základem je ochrana oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ). Proti zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku s účinkem do budoucna, a to kliknutím na tento odkaz: http://lfwebproxy.westeurope.cloudapp.

azure.com:5000/?clientID=72829 . Nebudeme ukládat žádné další údaje.
· Jméno (pokud je připojen k vaší IP adresa) Váš souhlas. Dokud se neodhlásíte ze seznamu změnou svých preferencí.

Marketing

Vaše osobní údaje můžeme použít k posílání marketingových informací o našich produktech, službách a nabídkách, které by pro vás mohly být relevantní. Marketingovou komunikaci od nás budete dostávat, pouze pokud jste s tím souhlasili, nebo pokud jste od nás zakoupili zboží či služby a neodmítli jste zasílání marketingové komunikace.

Kdykoli nás můžete požádat, abychom vám přestali marketingové zprávy posílat, a to použitím odkazů na odhlášení od zasílání marketingové komunikace, které jsou uvedeny v každé marketingové zprávě, nebo nás můžete kontaktovat na info@tip-group.com.

Integrita a uchovávání osobních údajů

Společnost TIP vyvíjí přiměřené úsilí, aby zachovávala vaše osobní údaje přesné, úplné a aktuální. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze za předpokladu, že je to nezbytné pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, není-li vyžadována či povolena delší doba uchovávání.

Zveřejnění třetím osobám

Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepřevádíme externím stranám, aniž bychom uživatelům předem podali oznámení. To nezahrnuje partnery na webových stránkách a jiné strany, které nám pomáhají při provozování našich webových stránek, správě našeho podnikání nebo při poskytování služeb našim uživatelům, pokud tyto strany souhlasí se zacházením s těmito informacemi jako s důvěrnými. V rozsahu, v němž tyto třetí strany zpracovávají vaše osobní údaje v našem zastoupení, zajistíme patřičné smlouvy o zpracovávání dat.

Informace můžeme také zveřejnit, pokud je jejich zveřejnění vhodné v zájmu dodržování zákonů, splnění zásad používání našich stránek nebo k ochraně práv, majetku či bezpečnosti nás nebo jiných osob.Vaše informace můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to nezbytné nebo vhodné v souvislosti s vnitrostátní bezpečností, vymáháním práva nebo jinými záležitostmi ve veřejném zájmu. Dále vaše informace zveřejňujeme, pokud zjistíme, že je to v nutné v zájmu prosazení našich zásad a podmínek a k ochraně naší činnosti či uživatelů. Kromě toho můžeme v rámci reorganizace, sloučení či prodeje společnosti předat jakékoli osobní informace, které shromažďujeme, třetí straně.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Společnost TIP bere bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně.Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, která zabrání tomu, aby vaše osobní údaje byly ztraceny či neoprávněně použity nebo zpřístupněny, změněny nebo zveřejněny. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům jen na zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, které je opravdu potřebují. Vaše osobní údaje budou zpracovávat výhradně podle našich pokynů a jsou vázáni mlčenlivostí.

Online služby společnosti TIP, jako je internetový obchod TIP, internetové stránky TIP či přidružený internetový obchod, zpracovávají vaše osobní údaje bezpečně a během přenosu je šifrují pomocí nástrojů jako je TLS (Transport Layer Security). Pokud jsou vaše osobní údaje uloženy u společnosti TIP, používáme počítačové systémy s omezeným přístupem na fyzicky zabezpečných místech. Údaje služby TIP eServices jsou ukládány v šifrované podobě, i když využíváme skladovací prostory třetích stran.

Pokud některé produkty, služby nebo programy společnosti TIP využívají zprávy nebo příspěvky na fóru společnosti TIP, v chatovací místnosti nebo na sociální síti, mohou být osobní údaje a obsah, který sdílíte, viditelné a mohou je číst, shromažďovat nebo používat jiní uživatelé. Za osobní údaje, které v tomto ohledu sdílíte, nesete zodpovědnost vy sami. Vaše jméno a e-mailová adresa se například zobrazí ve fóru, jehož informace jsou veřejné. Při používání těchto funkcí proto buďte velmi opatrní.

Naše směrnice o ochraně osobních údajů a bezpečnosti předáváme všem zaměstnancům společnosti TIP a v rámci společnosti udržujeme přísné bezpečnostní záruky, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních informací.

Vaše práva

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte následující práva:

 • Právo na žádost o přístup ke svým osobním údajům. Toto právo vám umožňuje obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a ověřit si, že jsme je zpracovávali legálním způsobem.
 • Právo na žádost o opravu nesprávných údajů. Můžete také doplnit jakékoli neúplné údaje, které máme, s přihlédnutím k účelům zpracování.
 • Právo na žádost o vymazání vašich údajů, v případě, že:
  • vaše osobní údaje již nejsou nezbytně nutné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo zpracovávali;
  • odvoláte svůj souhlas, pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu a neexistuje žádný jiný právní základ;
  • máte námitky vůči zpracovávání vašich osobních údajů a společnost TIP nemá převyšující právní základ pro zpracování;
  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonným způsobem, nebo
  • je nutné vaše osobní údaje vymazat, aby byl splněn právní závazek.
 • Právo vznést námitky vůči zpracovávání vašich osobních údajů. Vaší žádosti vyhovíme, pokud nebudeme mít důležitý převažující oprávněný zájem na zpracování nebo pokud nebudeme muset ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat kvůli zajištění, uplatnění nebo splnění právního nároku.
 • Právo na omezení zpracovávání osobních údajů, pokud:
  • je přesnost vašich osobních údajů vámi zpochybněna, a to po dobu, během které má společnost TIP ověřit přesnost osobních údajů;
  • je jejich zpracování protiprávní a vy nesouhlasíte s vymazáním svých osobních údajů a žádáte o omezení; nebo
  • společnost TIP již vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale vy své osobní údaje vyžadujete pro své vlastní právní nároky; nebo
  • jste vznesli námitky vůči zpracování, po dobu, během které musí společnost TIP ověřit převažující právní důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů.Můžete nás požádat, abychom obdrželi osobní údaje, které se vás týkají. Můžete také požádat o zaslání svých osobních údajů třetí straně, pokud je to možné. Toto právo máte pouze v případě, že se jedná o osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracování je založeno na souhlasu nebo je nezbytné k plnění smlouvy mezi vámi a námi a toto zpracování probíhá automatizovaně.
 • Právo na odvolání svého souhlasu máte jen tehdy, pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu.

Svá práva můžete využít podáním žádosti na adresu dataprivacy@tip-group.com. Společnost TIP zpracuje tuto žádost do jednoho měsíce po obdržení žádosti, ale tento termín můžeme prodloužit až o další dva měsíce.

Za přístup ke svým osobním údajům (ani za výkon jakýchkoli jiných práv) nebudete muset platit jakýkoli poplatek. Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo přehnaná.

Možná si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a vaše právo na přístup k osobním údajům (nebo k využití jakéhokoli jiného práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou zveřejněny žádné osobě, která na ně nemá právo. Můžeme vás také kontaktovat a požádat o další informace týkající se vaší žádosti v zájmu urychlení naší odpovědi.

Děti

Děti nejsou zamýšlenými uživateli produktů nebo služeb společnosti TIP Technology. Z tohoto důvodu nebudeme bez výslovného souhlasu rodiče vědomě shromažďovat, používat ani zveřejňovat osobní údaje dětí mladších 16 let nebo odpovídajícího minimálního věku v příslušné jurisdikci. Pokud zjistíme, že máme osobní údaje dítěte mladšího 16 let nebo odpovídajícího minimálního věku v příslušné jurisdikci, aniž bychom měli výslovný souhlas rodičů, podnikneme vhodné kroky k co nejrychlejšímu odstranění těchto údajů. Děti do 16 let nebo odpovídajícího minimálního věku v příslušné jurisdikci si nemohou vytvořit TIP ID.

Pokud si rodič přeje vykonávat svá práva týkající se zpracování osobních údajů svých dětí prostřednictvím společnosti TIP, mohou nás kontaktovat na adrese: dataprivacy@tip-group.com.

Ukládání osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme ukládat mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud převádíme a ukládáme osobní údaje v třetí zemi, která neposkytuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, zavedeme k jejich ochraně příslušná ochranná opatření.

Společnost TIP se řídí systémem CPVO (Pravidla přehraniční ochrany údajů) dohody APEC (Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce). Systém APEC CPVO poskytuje poradenství organizacím pro ochranu osobních údajů přenášených mezi zúčastněnými ekonomikami APEC.

Cookies a další technologie

Webové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mailové zprávy a reklamy od společnosti TIP mohou využívat soubory cookie a další technologie, jako jsou pixelové značky a webové majáky. Díky těmto technologiím můžeme získat více informací o chování uživatelů, vidět, které části našich webových stránek jsou navštěvovány, a měřit efektivitu reklam, vyhledávání na webu a nárůst.

Níže naleznete přehled souborů cookies a dalších technologií, které společnost TIP používá na svých webových stránkách a v e-mailech, spolu s účelem cookies a dalších technologií a informacemi o tom, jak dlouho jsou tato data uchovávána:

Cookies Účel Doba uchování
Analytické cookies Tak jak je tomu u většiny internetových služeb, některé informace se shromažďují automaticky a ukládají se do souborů protokolu. To zahrnuje IP adresy, typ a jazyk prohlížeče, internetové služby, stránky a aplikace pro doporučení a ukončení, operační systém, datum a časové razítko a údaje o kliknutích.

Tyto informace používáme k pochopení a analýze trendů, spravování webu, sledování pohybu uživatelů na našich stránkách, ke zlepšení našich produktů a služeb a ke shromažďování demografických informací o našich uživatelích obecně. Společnost TIP může tyto informace používat pro své marketingové a reklamní služby.

Platnost nekončí automaticky. Soubory cookie však můžete spravovat přijetím/odmítnutím v nastaveních prohlížeče
Výkonnostní cookies Společnost TIP a její partneři také používají cookies a další technologie k ukládání osobních údajů, když používáte naše webové stránky, online služby a aplikace. Tyto údaje využíváme, protože chceme, aby vaše zkušenosti se společností TIP byly příjemnější a osobní. Pokud například známe vaše křestní jméno, přivítáme vás při další návštěvě webových stránek TIP nebo TIP Internetového obchodu pozdravem. Když známe vaši zemi pobytu a jazyk, můžeme vám online zážitky přizpůsobit. Pokud víme, že někdo použil váš počítač nebo zařízení k nákupu určitého produktu nebo k použití určité služby, můžeme lépe přizpůsobit naše reklamní a e-mailové zprávy, aby odpovídaly vašim zájmům. A na základě vašich kontaktních informací, ID hardwaru a informací o vašem počítači nebo zařízení můžeme váš systém přizpůsobit vašim potřebám, TIP eServices, abychom vám mohli nastavit a poskytovat co nejlepší zákaznické služby. Platnost nekončí automaticky. Soubory cookie však můžete spravovat přijetím/odmítnutím v nastaveních prohlížeče
Sledování cookies Společnost TIP a její partneři používají soubory cookies a další technologie v mobilních reklamních službách, aby zjistili, kolikrát jste danou reklamu viděli, a mohli tak nabízet reklamy, které jsou pro vás zajímavé, a měřit jejich efektivitu, ale pouze za předpokladu, že jste souhlasili s využíváním cookies. Platnost nekončí automaticky. Soubory cookies však můžete spravovat přijetím/odmítnutím v nastaveních prohlížeče
Pixelové značky V našich e-mailových zprávách někdy používáme URL k prokliknutí se na web společnosti TIP. Když zákazníci kliknou na jednu z těchto URL adres, budou převedeni přes samostatný webový server na cílovou stránku na našich webových stránkách. Tato prokliková data sledujeme, abychom zjistili váš zájem o konkrétní témata a změřili efektivitu naší komunikace se zákazníky. Máte-li vůči tomuto opatření jakékoli námitky, neměli byste v e-mailových zprávách klikat na textové nebo grafické odkazy.

Pomocí pixelových značek můžeme posílat e-mailové zprávy v čitelném formátu a zjistit, zda jste e-mail otevřeli. Tyto údaje můžeme použít k zasílání nebo předávání zpráv zákazníkům.

Platnost nekončí automaticky. Soubory cookie však můžete spravovat přijetím/odmítnutím v nastaveních prohlížeče

Chcete-li soubory cookie zakázat, otevřete své předvolby prohlížeče a vypněte soubory cookies v panelu Ochrana osobních údajů. Na mobilních zařízeních je tato možnost zpravidla dostupná v sekci Nastavení a v sekci Soubory cookie. Váš prohlížeč a mobilní zařízení mohou mít různá nastavení. Další informace o způsobu vypnutí souborů cookie naleznete na webu výrobce vašeho zařízení. Pokud používáte jiný prohlížeč nebo zařízení, obraťte se na výrobce daného zařízení nebo prohlížeče, kde naleznete informace o tom, jak je možné soubory cookie zakázat. Pokud nesouhlasíte s využíváním souborů cookie nebo pokud jsou soubory cookie zakázány, nemusí být některé funkce na webu TIP k dispozici, nebo nemusí fungovat správně.

Lokalizační služby

Společnost TIP a její partneři a držitelé licencí mohou shromažďovat, používat a sdílet údaje o přesné poloze (včetně geografické polohy v reálném čase vašeho technologického produktu nebo zařízení TIP) produktů TIP. Pokud jsou k dispozici, mohou být lokalizační služby pomocí GPS, Bluetooth a vaší IP adresy a podporovaných Wi-Fi hotspotů, vysílačů a dalších technologií schopny určit polohu vašich zařízení. Pokud nedáte své svolení, budou tato data o poloze shromažďována anonymně ve formě, ve které vás nebude možné identifikovat osobně a budou využívána společností TIP a našimi partnery a poskytovateli licencí k poskytování a zdokonalování produktů a služeb pro lokalizaci. Vaše zařízení například může sdílet geografickou polohu s poskytovateli programů, když se přihlásíte k jejich službám určování polohy.

Některé služby určování polohy, včetně služeb nabízených prostřednictvím služby TIP eServices, budou fungovat pouze v případě, že jsou k dispozici vaše osobní údaje. Pokud jste souhlasili se shromažďováním údajů o poloze, můžete svůj souhlas se shromažďováním, používáním, přenosem, zpracováním a používáním údajů o poloze společností TIP a jejími partnery a uživateli licencí z jakýchkoli služeb určování polohy kdykoliv odvolat.

Stránky a služby třetích stran

Webové stránky, produkty, aplikace a služby společnosti TIP mohou obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Naše produkty a služby mohou také používat nebo nabízet produkty či služby třetích stran, jako je např. produktový program TIP Technology od třetí strany. Webové stránky třetích stran nekontrolujeme a neneseme zodpovědnost za jejich zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám prostudovat si zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

Otázky ohledně ochrany osobních údajů

Máte-li dotazy nebo obavy ohledně zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu zpracování údajů společnosti TIP či chcete-li si stěžovat na případné porušení místních zákonů o ochraně osobních údajů, laskavě nás kontaktujte.Můžete nám vždy zavolat na telefonní číslo uvedené na domovské stránce TIP pro vaši zemi.

Naše kontaktní informace jsou:

Název: TIP Trailer Services Management B.V.

E-mail: dataprivacy@tip-group.com.

Poštovní adresa: De entree 33, Alpha Tower, 1101BH Amsterdam

Všechny vaše stížnosti budou prověřeny a zodpovězeny co nejdříve.

Máte také právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu údajů. Ocenili bychom však příležitost vyřešit takovou záležitost ještě předtím, než se na orgán ochrany osobních údajů obrátíte, proto laskavě nejprve kontaktujte naši společnost.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti TIP se mohou občas měnit. Pokud budou tyto zásady změněny, uvedeme na webových stránkách odpovídající oznámení.

[i] Viz např. Oddíl 2:10 DCC, Oddíl 3:15i DCC, Oddíl 52 daňového zákona