O TIP

Specializujeme se na pronájem návěsů, údržbu a opravy, stejně jako další služby s přidanou hodnotou a poskytujeme je dopravním a logistickým zákazníkům.

TIP je přední poskytovatel služeb. S dlouholetými zkušenostmi jsme specialisté na poskytování všech služeb, které zákazník bude vyžadovat v životním cyklu návěsu, cisterny nebo jiného typu zařízení, což nás činí jediným místem pro potřeby všech našich zákazníků.

Jako zákazník TIP musíte jednat pouze s jedním servisním partnerem, zjednodušeným řízením vozového parku a tím, že se můžete zaměřit na své hlavní obchodní aktivity. Jsme celoevropským poskytovatelem těchto služeb a pracujeme nezávisle na výrobních techniky a bankách, což nám umožňuje nalézt co možná nejlepší řešení pro veškeré potřebné dopravní potřeby.

Společnost se sídlem v Amsterodamu poskytuje služby zákazníkům z 140 poboček v Evropě a severní Americe.

Naše vize

Chceme být spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, nabízet síťová řešení a podporovat udržitelné dodavatelské řetězce.

Naše poslání

S nadšením vyvíjíme nejkomplexnější a nejlépe propojená řešení pro odvětví dopravy a logistiky.

Naše strategie

Naším cílem je posílit vedoucí postavení v odvětví dopravy a logistiky neustálým zlepšováním nabídky služeb, diverzifikací našeho portfolia a dalším rozšiřováním naší sítě, abychom našim zákazníkům po celém světě vždy nabízeli přidanou hodnotu.

Nejnovější zprávy

TIP Group slaví 55 let od svého založení!

TIP Group slaví 55 let od svého založení!

TIP Group slaví 55 let dodávání řešení zařízení přizpůsobených měnícím se potřebám zákazníků.
dozvědět se více