Investorrelasjoner

Vårt fokus er å styrke vårt lederskap innen transport- og logistikkbransjen ved løpende å forbedre våre servicetjenester, diversifisere vår portefølje og videreutvidelse av våre nettverk for løpende å levere verdi til våre kunder verden over.