Dlouhodobý pronájem

  • Specifikace návěsů na přání
  • Loga a barvy na přání
  • Zamluvte si svůj Full service balíček

Získejte svou nabídku

Nesvazujte svůj kapitál do velké flotily, pronajměte si ji od nás na několik let. Podle vašich specifikací a požadavků vám poskytneme vozidla, která potřebujete, a také s vašimi logy.

Toto řešení pronájmu nabízí flexibilní podmínky, které lze doplnit o služby s přidanou hodnotou. Dlouhodobý pronájem je zvláště efektivní pro zařízení s vysokou hodnotou, jako jsou nákladní automobily a návěsy nebo speciální vozy. Ceny nájmu jsou založeny na hodnotě zařízení v období, které požadujete. V důsledku toho můžete propojit ceny pronájmu přímo s výnosy, které vaše návěsy vytváří.

S dlouhodobým pronájmem využíváte konkurenční měsíční provozní náklady díky našim schopnostem nákupu a odborným znalostem o zbytkové hodnotě. Platíte nízké měsíční poplatky bez rizika zbytkové hodnoty. Pro daňové účely jste považováni za nájemce, což znamená, že můžete odečíst úroky. Po skončení smluvního období můžete buď zakoupit vozidlo z TIPu, nebo ho vrátit.

Výhody dlouhodobého pronájmu:

  • Bez velkých investic na začátku
  • TIP je právním i ekonomickým vlastníkem návěsů, takže nebudou jako majetek ve vaší rozvaze
  • Bez rizika zůstatkové hodnoty
  • Váš disponibilní provozní kapitál, úvěrové linky a pozice v likviditě nejsou ovlivněny
  • Po skončení smluvního období můžete buď zakoupit vozidlo z TIPu, nebo ho vrátit.