Privacybeleid

Het privacybeleid van de website van TIP is voor het laatst op 18 September 2018 bijgewerkt.

Uw privacy is belangrijk voor TIP. Daarom hebben we een privacybeleid dat beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en opslaan. Neem even de tijd om de uitvoering van ons privacybeleid te bespreken en laat het ons weten als u vragen hebt.

De TIP Trailer Services Group of Companies (‘TIP’) bestaat uit verschillende juridische entiteiten. Dit privacybeleid wordt namens TIP uitgegeven, dus wanneer we in ons privacybeleid ‘TIP’ zeggen, ‘wij/we’, ‘ons’ of ‘onze’, verwijzen we naar het relevante bedrijf binnen TIP dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betreft alle informatie van een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon.Het bevat geen anonieme gegevens.

Mogelijk wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens op te geven om contact op te nemen met TIP of met een bedrijf dat bij TIP is aangesloten. TIP en haar partners kunnen onderling gegevens uitwisselen en gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Zij kunnen uw persoonlijke gegevens ook combineren met andere informatie om onze producten, diensten, materialen en advertenties aan te bieden en te verbeteren, in overeenstemming met dit privacybeleid. U bent niet verplicht de persoonlijke gegevens te verstrekken waarom we hebben gevraagd. Als u dit echter niet doet, kunnen wij u niet altijd onze producten of diensten aanbieden, eventuele vragen beantwoorden of uw aanvraag verwerken.

De persoonlijke gegevens die TIP verzamelt

Wanneer u een TIP-ID aanmaakt, een handelskrediet aanvraagt, een product koopt, een software-update downloadt, zich inschrijft voor een cursus bij een TIP-winkel, naar een vacante functie bij TIP solliciteert, contact met ons opneemt of deelneemt aan een online enquête of wanneer u bepaalde andere diensten of websitefuncties gebruikt, kunnen wij persoonlijke gegevens van u verzamelen.

TIP gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van welke persoonlijke gegevens TIP van u verzamelt, voor welke doelen wij die gegevens verzamelen, op welke rechtsgronden wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bewaren. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel, waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op via dataprivacy@tip-group.com.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis toelichten, die ons daartoe in staat stelt.

Doel Persoonlijke gegevens Rechtsgrond Bewaartermijn
Om u op de hoogte te houden van aankondigingen van nieuwe producten, software-updates en aankomende evenementen van TIP. ·      Naam

·      E-mailadres

·      Telefoonnummer

·      Land

Uw toestemming. Totdat u zich van de mailinglijst uitschrijft door uw voorkeuren bij te werken.
Om onze producten, diensten en promotiemateriaal te creëren, te ontwikkelen, te exploiteren, te leveren en te verbeteren en om verlies en fraude te voorkomen. ·     Naam

·     Contactvoorkeuren

·     IP-adres

Voor onze legitieme belangen, namelijk het voeren van een administratie en uitvoeren van IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen. 7 jaar
Om een identiteit te bevestigen, gebruikers te identificeren en de juiste diensten te bepalen. ·      Naam

·      E-mail

·      Telefoon

Voor onze legitieme belangen, namelijk klanten toegang verlenen tot elektronische diensten voor klanteninteractie. 7 jaar
Voor het verzenden van belangrijke meldingen, zoals berichten over aankopen en wijzigingen in onze voorwaarden en beleid. ·     Naam

·     E-mailadres

·     Telefoon

·     Land

Voor onze legitieme belangen, namelijk voor het runnen van onze onderneming, om onze gegevens actueel te houden en om te reageren op uw vragen en opmerkingen. 7 jaar, nadat het document zijn meldingswaarde heeft verloren[i]
Voor (accountants) controle, data-analyse en onderzoek om producten, diensten en communicatie tussen klanten en TIP te verbeteren. ·      Naam

·      E-mailadres

·      Telefoon

·      Land

Voor onze legitieme belangen, namelijk om onze website actueel en relevant te houden en om ons bedrijf te ontwikkelen. Verloopt niet automatisch en wordt niet automatisch verwijderd
Om prijsvragen, wedstrijden of soortgelijke promoties te beheren, als u deelneemt aan dergelijke programma’s. ·        Naam

·        E-mailadres

·        Telefoonnummer

·        Adres

Voor onze legitieme belangen, namelijk om te bestuderen hoe klanten onze producten en diensten gebruiken, om ons bedrijf te ontwikkelen en te laten groeien. Totdat u zich van de mailinglijst uitschrijft door uw voorkeuren bij te werken.
Om uw sollicitatie op een vacature bij TIP te verwerken ·     Naam

·     Adres

·     Geboortedatum

·     Geslacht

·     Nationaliteit

·     E-mailadres

·     Telefoonnummer

·     Curriculum vitae, inclusief informatie over uw arbeidsverleden, opleiding, interesses, foto

Voor onze legitieme belangen, namelijk om sollicitaties te verwerken. Tot vier weken, nadat uw sollicitatie is voltooid, tenzij u uw toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te bewaren. In dat geval kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren tot maximaal een jaar nadat uw sollicitatieprocedure is voltooid.
Om veiligheidsredenen en onze rechten (of van een derde partij) te beschermen of te verdedigen. ·     Naam

·     Adres

·     E-mailadres

·     Telefoon

·     Land

·     Beelden verkregen met één van onze dashboardcamera’s

Voor onze legitieme belangen. Het is bijvoorbeeld ons legitiem belang gebruik te maken van de gegevens die we verkrijgen via dashcams aangaande verzekeringsclaims. 12 maanden
Voor marketing- en optimalisatiedoeleinden maakt deze website gebruik van producten en diensten van LeadForensics (Communication House, 26 York Street, London, W1U 6PZ Verenigd Koninkrijk) Lead Forensics bepaalt het feitelijk verloop van uw bezoek aan deze website, inclusief alle pagina's die u hebt bezocht en bekeken, en hoe lang u op deze pagina bent geweest. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze direct na het verzamelen geanonimiseerd. Namens de exploitant van deze website zal Lead Forensics de verzamelde informatie gebruiken om uw bezoek aan de website te evalueren, om rapporten over website-activiteit samen te stellen en om andere diensten te verlenen die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website en van internet op de website operator.
https://www.leadforensics.com/privacy-andcookies/ Voor zover wij persoonlijke gegevens verwerken, doen wij dit vanuit ons gerechtvaardigde belang om het design van de website te verbeteren. De wettelijke basis is de bescherming van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 lid f van de AVG. U kunt op elk gewenst moment met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verwerken van de gegevens door op de volgende link te klikken: http://lfwebproxy.westeurope.cloudapp.
azure.com:5000/?clientID=72829.
Wij bewaren geen aanvullende gegevens.
·     Naam (indien gekoppeld aan uw IP-adres) Uw toestemming. Totdat u zich van de mailinglijst uitschrijft door uw voorkeuren bij te werken.

 

Marketing

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u marketingcommunicatie over onze producten te verzenden, net als diensten en aanbiedingen die voor u relevant kunnen zijn. U zult marketingcommunicatie alleen van ons ontvangen als u hiervoor toestemming hebt gegeven of als u goederen of diensten bij ons hebt gekocht en als u in ieder geval niet hebt uitgesloten dat u marketingcommunicatie wilt ontvangen.

U kunt ons op elk moment vragen te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de opt-out-links te volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd of door contact met ons op te nemen via info@tip-group.com.

Integriteit en behoud van persoonlijke gegevens

TIP neemt passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens accuraat, volledig en actueel te houden. We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wordt vereist of is toegestaan.

Openbaarmaking aan derden

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet, verhandelen deze niet en geven deze niet aan derden door, tenzij we de betrokkenen hiervan vooraf op de hoogte stellen. Hieronder vallen niet de website-hostingpartners en andere partijen die ons helpen onze website te gebruiken, ons bedrijf te leiden of onze gebruikers van dienst te zijn, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. Voor zover deze derden uw persoonlijke gegevens namens ons verwerken, zorgen wij ervoor dat er overeenkomsten voor de verwerking van de gegevens zijn gesloten.

We kunnen ook informatie vrijgeven wanneer de vrijgave toepasselijk is om te voldoen aan de wet, om ons sitebeleid af te dwingen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of van anderen te beschermen.We kunnen uw informatie ook vrijgeven als wij denken dat dit nodig of toepasselijk is in het kader van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van algemeen belang. Daarnaast geven we uw informatie vrij als we vaststellen dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden te handhaven of om onze activiteiten of gebruikers te beschermen. Bovendien kunnen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke informatie die we verzamelen overdragen aan die derde partij.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

TIP neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde manier worden gebruikt, geopend, gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, vertegenwoordigers, contractanten en andere derde partijen die een zakelijke noodzaak hebben om de gegevens te kennen. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen op onze aanwijzingen verwerken en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Bovendien verwerken de online-diensten van TIP, zoals de TIP Web Store en de TIP Website of de samenwerkende Web Stores, uw persoonlijke gegevens veilig tijdens verzending door middel van encryptie zoals TLS (Transport Layer Security). Als uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen bij TIP, gebruiken wij computersystemen met beperkte toegang en op locaties met een fysieke beveiliging. De gegevens van TIP eServices worden in gecodeerde vorm opgeslagen, zelfs als we opslagfaciliteiten van derden gebruiken.

Als sommige TIP-producten, -diensten of -programma’s berichten gebruiken of berichten op een TIP-forum plaatsen, een chatroom of een sociaal netwerk gebruiken, dan kunnen de persoonlijke gegevens en de inhoud die u deelt, zichtbaar zijn voor andere gebruikers en dan kunnen deze door andere gebruikers worden gelezen, verzameld of gebruikt. U bent in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u deelt. Uw naam en e-mailadres worden bijvoorbeeld weergegeven in een forumbericht en dat is informatie die openbaar is. Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u dit soort functies gebruikt.

We communiceren onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen met alle TIP-medewerkers en we handhaven strikte privacygaranties binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Uw rechten

U hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens de volgende rechten:

 • Het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen. Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we van u bewaren en u kunt controleren of we deze op rechtmatige wijze verwerken.
 • Het recht te verzoeken de onjuiste gegevens te corrigeren. U kunt ook eventuele onvolledige gegevens aanvullen, rekening houdend met de doelen van de verwerking.
 • Het recht te verzoeken uw gegevens te verwijderen als:
  • uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerkt;
  • u uw toestemming intrekt als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op toestemming en er geen andere rechtsgrond bestaat;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en TIP geen doorslaggevende legitieme reden voor de verwerking heeft;
  • uw persoonlijke gegevens onrechtmatig worden verwerkt; of
  • als uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij we een dwingend, doorslaggevend, gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking of als we moeten doorgaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens om een ​​rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, als:
  • de juistheid van uw persoonlijke gegevens door u wordt betwist voor de periode, waarin TIP de juistheid van de persoonlijke gegevens moet verifiëren;
  • de verwerking onwettig is en u tegen het verwijderen van uw persoonlijke gegevens bent en verzoekt om beperking; of
  • als TIP uw persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft voor verwerking, maar uw persoonlijke gegevens door u worden vereist voor juridische claims; of
  • als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de periode waarin TIP doorslaggevende legitieme redenen moet verifiëren.
 • Het recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit).U kunt ons verzoeken de persoonlijke gegevens over u u toe te sturen. U kunt ons ook vragen deze persoonlijke gegevens naar een derde partij te sturen, indien mogelijk. U hebt alleen dit recht als het gaat om persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, de verwerking op toestemming is gebaseerd of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons, en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming.

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via dataprivacy@tip-group.com.TIP zal dit verzoek binnen een maand na ontvangst van het verzoek behandelen, maar we kunnen deze termijn met nog eens twee maanden verlengen.

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhalend of buitensporig is.

Mogelijk dienen we specifieke informatie van u te vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan personen worden bekendgemaakt die geen recht hebben om deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek onze reactie te versnellen.

Kinderen

Het is niet de bedoeling dat kinderen de producten of diensten van TIP Technology gebruiken of ontvangen. Daarom zullen we niet bewust persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken van kinderen jonger dan 16 jaar, of gelijkwaardig minimum in het relevante rechtsgebied, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben van een kind jonger dan 16 jaar, of gelijkwaardig minderjarige persoon, afhankelijk van het rechtsgebied, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders, zullen we gepaste stappen ondernemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen. Kinderen jonger dan 16 jaar, of gelijkwaardig minimum in het desbetreffende rechtsgebied, mogen geen TIP-ID aanmaken.

Als een ouder zijn rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van zijn kinderen via TIP wil uitoefenen, kan hij contact met ons opnemen via dataprivacy@tip-group.com.

Opslag van persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) opslaan. Voor zover we persoonsgegevens overdragen naar en opslaan in een derde land dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende voorzorgsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen.

TIP houdt zich aan het CPVO-systeem (Cross Border Privacy Rules) van de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Het CPVO-systeem van de APEC biedt richtlijnen voor organisaties voor de bescherming van persoonsgegevens die worden overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën.

Cookies en andere technologieën

De websites, online diensten, interactieve applicaties, e-mailberichten en advertenties van TIP kunnen cookies en andere technologieën gebruiken, zoals pixeltags en webbakens. Met deze technologieën krijgen we meer inzicht in het gedrag van gebruikers, zien we welke delen van onze websites worden bezocht en kunnen we de effectiviteit van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies en andere technologieën die TIP op haar website en in haar e-mails gebruikt, samen met het doel van de cookies en van andere technologieën en hoe lang deze gegevens worden bewaard:

 

Cookies Doel Bewaartermijn
Analytische cookies Zoals bij de meeste internetdiensten, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld en opgeslagen in logbestanden. Dit omvat IP-adressen, browsertype en -taal, internetprovider, verwijzings- en exitpagina’s en toepassingen, besturingssysteem, datum- en tijdstempel en doorklikgegevens.

We gebruiken deze informatie om trends te analyseren en te begrijpen, om de site te beheren, om bewegingen van gebruikers op de site te volgen, om onze producten en diensten te verbeteren en om demografische informatie over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. TIP kan deze informatie gebruiken voor haar marketing- en promotiediensten.

Verloopt niet automatisch. Maar u kunt cookies beheren door deze via browserinstellingen te accepteren of te weigeren
Prestatiecookies TIP en haar partners gebruiken ook cookies en andere technologieën om persoonlijke gegevens op te slaan wanneer u onze websites, online diensten en apps gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om uw ervaring met TIP aangenamer en persoonlijker te maken. Als wij bijvoorbeeld uw voornaam kennen, kunnen we u verwelkomen met een begroeting bij uw volgende bezoek aan de TIP-website of de TIP-webwinkel. Met kennis van uw land en taal kunnen we uw online ervaring aanpassen. Als we weten dat iemand uw computer of apparaat heeft gebruikt om een ​​bepaald product te kopen of om een ​​bepaalde dienst te gebruiken, kunnen we onze reclame- en e-mailberichten beter op uw interesses afstemmen. En overeenkomstig uw contactgegevens, hardware-ID’s en informatie over uw computer of apparaat, kunnen we uw systeem aan uw behoeften aanpassen, TIP eServices voor u instellen en u voorzien van de beste klantenservice. Verlopen niet automatisch. Maar u kunt cookies beheren door deze via browserinstellingen te accepteren of te weigeren
Cookies die volgen TIP en haar partners gebruiken cookies en andere technologieën in mobiele advertentiediensten om te bepalen hoe vaak u een bepaalde advertentie ziet, om advertenties aan te bieden die voor u interessant zijn en om de effectiviteit van advertenties te meten, maar alleen als u hebt ingestemd met deze cookies. Verloopt niet automatisch. Maar u kunt cookies beheren door deze via browserinstellingen te accepteren of te weigeren
Pixeltags In onze e-mailberichten gebruiken we soms een “doorklik-link” (URL) die aan bepaalde content op de TIP-website is gekoppeld. Wanneer klanten op een van deze URL’s klikken, worden zij via een afzonderlijke webserver naar deze doelpagina op onze website geleid. Wij volgen deze doorklikgegevens om ons te helpen te bepalen welke interesses er bij u voor bepaalde onderwerpen zijn en om de effectiviteit van onze communicatie met klanten te meten. Als u hiertegen bezwaar hebt, dient u ervoor te zorgen dat u in e-mailberichten niet klikt op een tekst met een link en niet op een grafische uiting met een link.

Met pixeltags kunnen we u berichten e-mailen in een leesbaar formaat en zien of u de e-mail opent. We kunnen deze gegevens gebruiken om berichten naar klanten te verzenden of door te sturen.

Verloopt niet automatisch. Maar u kunt cookies beheren door deze via browserinstellingen te accepteren of te weigeren

Als u cookies wilt uitschakelen, opent u de voorkeuren van uw browser en schakelt u cookies uit in het privacypaneel. Op een mobiel apparaat is deze optie meestal beschikbaar via de instellingen en het gedeelte cookies. Uw browser en mobiele apparaat hebben mogelijk verschillende instellingen, dus raadpleeg de website van de fabrikant voor meer informatie over het uitschakelen van cookies. Als u een andere browser of een ander apparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat of van de browser voor meer informatie over het uitschakelen van cookies. Als u niet instemt met het gebruik van cookies of als cookies zijn uitgeschakeld, zijn sommige functies van de TIP-website mogelijk niet beschikbaar of functioneren zij mogelijk niet correct.

Locatiediensten

TIP en haar partners en licentiehouders kunnen gegevens over de precieze locatie (inclusief de realtime geografische locatie van uw TIP Technology-product of -apparaat) van TIP-producten verzamelen, gebruiken en delen. Indien beschikbaar kunnen locatiediensten met GPS, Bluetooth en uw IP-adres, samen met crowd-sourced wifi-hotspots- en gsm-mastgegevens en andere technologieën de locatie van uw apparaten bepalen. Tenzij u toestemming geeft, worden deze locatiegegevens anoniem verzameld in een vorm, waarin het niet mogelijk is u persoonlijk te identificeren en zij worden door TIP en onze partners en licentiehouders gebruikt om locatieproducten en -diensten te leveren en te verbeteren. Uw apparaat kan bijvoorbeeld de geografische locatie delen met de leveranciers van programma’s wanneer u zich abonneert op hun locatiediensten.

Sommige locatiediensten, inclusief diensten die via TIP eServices worden aangeboden, werken alleen als uw persoonlijke gegevens beschikbaar zijn. Als u hebt ingestemd met het verzamelen van uw locatiegegevens, kunt u te allen tijde uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken, overdragen, verwerken en gebruiken van locatiegegevens door TIP en haar partners en licentiehouders van alle locatiediensten intrekken.

Websites en diensten van derden

Websites, producten, applicaties en diensten van TIP kunnen links naar websites, producten en diensten van derden bevatten. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derden gebruiken of aanbieden, zoals een TIP Technology-productprogramma van een derde partij. We hebben geen controle over deze websites van derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. We adviseren u om kennis te nemen van het privacybeleid van deze derde partijen.

Vragen over uw privacy

Als u nog vragen of opmerkingen over het privacybeleid van TIP hebt of over de gegevensverwerking, of als u een klacht wilt indienen wegens een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, neem dan alstublieft contact met ons op.U kunt ons altijd bellen via het telefoonnummer op de startpagina van TIP voor uw land.

Onze volledige gegevens zijn:

Naam: TIP Trailer Services Management B.V.

E-mail: dataprivacy@tip-group.com.

Postadres: De entree 33, Alpha Tower, 1101 BH  Amsterdam

Al uw klachten worden onderzocht en, indien van toepassing, zo snel mogelijk beantwoord.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Echter, wij zouden het zeer op prijs stellen als we uw zorgen eerst met u mogen bespreken, voordat u de Autoriteit persoonsgegevens benadert. Neem alstublieft in eerste instantie contact met ons op.

Het privacybeleid van TIP kan af en toe worden gewijzigd. Als het beleid wordt gewijzigd, plaatsen wij daarover een kennisgeving op onze website.

[i] Zie bijvoorbeeld {customer check->Section 2:10 DCC, Section 3:15i DCC, Section 52 State Taxes Act}