Zajistěte údržbu návěsů externě a ušetřete náklady

Správa nákladů je pro správce vozových parků nezbytná. V první části roku 2018 sdružení silničních dopravců RHA předpovědělo zvýšení celkových provozních nákladů o 3 % nebo 4,77 % včetně paliva za rok 2018. (zdroj: Časopis Transport Engineer) Jednou z oblastí, kde můžete dosáhnout výrazných úspor, je zajistit údržbu návěsů externě.

Údržba návěsů – náklady

Blog TheTruckExpert provedl v roce 2018 zajímavou analýzu provozních nákladů sedlových návěsů, tahačů a pevných návěsů. Například celkové fixní náklady (amortizace a financování) a provozní náklady včetně pneumatik, údržby a oprav pro sedlový návěs s dvojitou nápravou, jehož počáteční kapitálový výdaj činil 23 880 EUR a ujel 50 000 km, se vyšplhaly na 5 660 EUR ročně. Údržba a opravy tvořily 1 945 EUR, neboli 34 % celkových nákladů.  U stejného návěsu, ale s ročním nájezdem 80 000 km, činila údržba a opravy 2 234 EUR (neboli 35 %) celkových nákladů, které činily 6 318 EUR. Vezmeme-li v úvahu výraznou investici potřebnou k provozu opravárenské dílny, je rozumné, aby vozové parky zvážily externí údržbu svých návěsů.

Údržba a strategie vozových parků

Klíčovým problémem správců vozových parků je, kam údržbu zasadit v rámci celkové strategie správy vozového parku. Chcete, aby byla údržba silnou stránkou vašeho podnikání? Je váš vozový park dostatečně velký na to, aby čerpal z úspor z rozsahu při provozu dílny se zručnými a zkušenými mechaniky a příslušnými režijními náklady? Potřebujete kombinaci samostatné údržby doplněné o externí zajištění údržby, abyste mohli získat výhody odbornosti, flexibility a vybavení dílny specialisty třetí strany?

Údržba a nezpůsobilost

Cena za to, když se údržba a opravy neberou dost vážně, je vysoká. Pokud neprovedete dostatečnou údržbu, může to mít následky v oblasti technické způsobilosti a dokonce může dojít k odebrání provozní licence („O-licence“) a ke ztrátě obchodních příležitostí. Např. časopis Commercial Motor ve Spojeném království uvedl, že dopravní komisař odebral O-licenci přepravci kontejnerů Viviago za nedodržení technické způsobilosti včetně auditu Asociace nákladní dopravy jejích systémů údržby, ze kterého „vzešlo 39 doporučení, z nichž 15 bylo zásadních a urgentních“.

Další rizika

Jsou zde ale další rizika, která vznikají z nedostatečného servisu návěsů a nákladních vozidel; např. riskování bezpečnosti a životů řidičů a ceny za nečekané poruchy návěsů a nákladních vozidel na cestě.

Překážky samostatné údržby

V rámci programu vlastního zajištění údržby existuje několik aspektů, které mohou být obzvláště problematické:

  • Zápisy o údržbě

Kolik času chcete strávit administrativou jako ochrana zdraví a bezpečnost při práci a správa programu vlastní údržby? Vezměme si například ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Francouzský národní institut výzkumu a bezpečnosti INRS sestavil 64stránkový návod, jak řídit dílnu pro údržbu a opravy nákladních vozidel. Předesílá rizika řízení dílny, která by mohla způsobit nehody, a jak jim předcházet. Témata zahrnují opatření ochrany zdraví a bezpečnosti při práci pro techniky, problémy týkající se všech typů údržby včetně montáže brzd, opravy pneumatik a údržby hnacích ústrojí na alternativní paliva.

  • Znalosti o způsobilosti

Advokát v oblasti silniční přepravy Tim Ridyard ze společnosti Ashtons Legal v časopise Commercial Motor uvedl,že ke správě a kontrole samostatné nebo externí údržby a jejích poskytovatelů potřebujete hluboké znalosti norem způsobilosti údržby. Je nezbytné, aby váš vozový park splňoval příslušné normy, protože podle zákona je za vyhovění nakonec zodpovědná vaše společnost. Může být ale snazší, levnější a efektivnější nechat si váš program údržby provádět spolehlivou třetí stranou, abyste se mohli zaměřit na jiné činnosti s přidanou hodnotou.

  • Sofistikovaná technologie

Míra propracování technologie na přívěsech a nákladních autech roste. Čidla na vozidlech předávají systémům správy údržby údaje o stavu elektroniky, mechanických součástech a palubní technologii. Tyto údaje pomáhají technikům zvládat údržbu a opravy s větší účinností a prodlužovat dobu provozuschopnosti návěsů. To ale také znamená pravidelné investice do nejnovějších nástrojů, diagnostiky a technologií pro vaši dílnu, abyste byli schopni na údaje reagovat.

Je nutné zaměstnat vysoce kvalifikované techniky, kteří rozumí elektronice, aby mohli údaje analyzovat a provést na vozidlech příslušné změny. Protože výrobci stále přichází s novými technologiemi, technici se musí dále školit. Nákladní automobily s alternativními pohony, např. na elektřinu nebo vodíkové články, budou čím dál tím více hlavním proudem. A potřeba dalšího školení poroste. Řízení vlastní dílny vyžaduje, abyste se zapojili do celého ekosystému časově náročných, nákladných a komplexních činností.

Výhody externí údržby návěsů

Mezi výhody patří:

  • Snížení nákladů

Externí údržba dokáže výrazně snížit vaše režijní náklady.  Váš externí partner investuje prostředky do nejnovějších technologií. Váš partner zaměstnává, školí a udržuje si tým techniků a svůj pracovní kapitál ve fyzických dílnách, kde má také zásoby náhradních dílů.

Velký, nadnárodní poskytovatel externí údržby jako TIP získává kupní sílu z úspor ze svého rozsahu a dokáže některé tyto výhody předat zákazníkům.

  • Flexibilita

Flexibilita externí údržby návěsů přitahuje. Díky společnosti jako TIP si mohou správci vozových parků pronajmout další návěsy, když potřebují uspokojit poptávku, a nemusí zdlouhavě přijímat další zaměstnance, kteří by pokryli vyšší nároky na údržbu. Poskytovatel údržby návěsů třetí strany vám je schopen pro údržby a opravy poskytnout zázemí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, a to díky rozsáhlé síti dílen.

  • Využijte silné stránky

Spolupráce s lídrem na trhu pro externí údržby návěsů, kterým společnost TIP je, ušetří vašim správcům spoustu času. Ti pak mohou využít svých silných stránek a soustředit se na rozvoj obchodních aktivit pro vytváření další přidané hodnoty, jako třeba služby zákazníkům nebo rozvoj podnikání.

Přenechte údržbu svých návěsů společnosti TIP

Společnost TIP Trailer Services je velmi zkušený poskytovatel programů údržby a oprav návěsů. Údržbu návěsů provádíme již více než 50 let. Nabízíme smluvní i nesmluvní služby údržby a oprav tak, abychom vyšli zákazníkům vstříc.  Díky našim programům můžete ušetřit náklady, být flexibilní a získat přístup k velkému týmu kvalifikovaných techniků vyškolených v provozu nejmodernějších technologií v síti 93 dílen po celé Evropě a Kanadě.

Chcete-li více informací o programech údržby návěsů společnosti TIP, obraťte se na nás.

Knowledge Articles

Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů
Knowledge Article

Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů

Profitujte z naší globální sítě! Dodavatelé vozidel a poskytovatelé služeb jsou důležitými strategickými partnery, kteří vám mohou pomoci dosáhnout vašich obchodních cílů a ukázat vám nové příležitosti.
Learn more
Telematika pro návěsy
Knowledge Article

Telematika pro návěsy

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nové technologie, které zajišťují hladkou cestu pro
Learn more